ŚDSI i 70-lecie informatyki polskiej


20-05-2018 15:08:17

Włodzimierz Marciński, prezes Polskiego Towarzystwa  Informatycznego:

Polskie Towarzystwo Informatyczne od lat Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego honoruje cyklem wydarzeń, które z reguły mają miejsce w maju. Ich kulminacją jest Gala ŚDSI, która w tym roku odbędzie się 16 maja, w gościnnych salach Warszawskiego Domu Technika NOT.

W tym roku obchodzimy 70-lecie informatyki polskiej i z tego powodu większość wydarzeń związanych ze ŚDSI łączona jest z obchodami rocznicowymi. Warto wspomnieć o niektórych z nich i zachęcić do ich wspierania i celebrowania.

PTI zainicjowało debatę środowiskową na temat współczesnego pojmowania zawodu informatyka, jego przyszłości i odpowiedzialności. Wprowadzeniem do niej są wypowiedzi blisko 30. wybitnych praktyków i ekspertów zebrane we wspólnym opracowaniu. Stanowią one inspirację do dyskusji prowadzonych w oddziałach towarzystwa i kilku innych grupach skupiających osoby uznające się za informatyków. Podsumowaniem dyskusji będzie dokument refleksyjny zaprezentowany na specjalnej sesji 16 maja.

Do ramy programowej obchodów włączona została także konferencja „Umiejętności Cyfrowe 2018Pl”, której organizatorem jest Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce. Tradycyjnie konferencja jest miejscem ogłoszenia tzw. „listy 100” osób, które w ostatnim roku wybitnie przyczyniły się do rozwoju kompetencji cyfrowych. Znalezienie się na niej daje dużą satysfakcję gdyż nominują do niej laureaci list wcześniejszych, czyli osoby bardzo doświadczone.

Szczególnym wydarzeniem będzie konferencja organizowana wspólnie przez Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz Komitet Główny Olimpiady Informatycznej: „W poszukiwaniu wyzwań, światowe sukcesy polskich informatyków”.

Światowe sukcesy polskich informatyków

W tym roku obchodzimy 25-lecie Olimpiady Informatycznej w Polsce. Chcemy to uczcić konferencją, która stanie się okazją do pokazania jej historii i niepodważalnych sukcesów, ale która także posłuży do ukazania  wyzwań, przed którymi staje dziś informatyka światowa i odpowiedzi na nie polskich „olimpijczyków”.

Będzie ona wyjątkowym wydarzeniem, gromadzącym najwybitniejszych polskich informatyków młodego pokolenia, którzy podzielą się z uczestnikami konferencji swoimi przemyśleniami. Pracują oni w najlepszych zespołach rozwojowych w świecie, rozwijają kariery naukowe, tworzą własne firmy. Będziemy apelowali, że warto budować markę polskich informatyków w świecie oraz należy promować Polskę poprzez sprawne umysły.

Międzynarodowe sukcesy uczestników Olimpiady Informatycznej są niepodważalne. Biorąc pod uwagę 25 lat, Polska w klasyfikacji medalowej Międzynarodowej Olimpiady Informatycznej (w sumie 105 medali) zajmuje 2. pozycję, po Chinach. Przenosi się to na dalsze sukcesy Polaków w innych konkursach, jak np. w Akademickich Mistrzostwach Świata w Programowaniu Zespołowym, których także od lat jesteśmy w ścisłej czołówce.

Od 25 lat Olimpiada Informatyczna wyłania, uczy i kieruje ku sukcesom wybitnie uzdolnionych uczniów polskich szkół. Znakomita większość z nich wybiera zawód informatyka i wypełnia go swoją pasją, kreatywnością, wiedzą i doświadczeniem, które nabywa przygotowując się do udziału w olimpiadach. Są oni przyszłością informatyki – dyscypliny mającej największy wpływ na rozwój  państwa, gospodarki oraz nasze życie codzienne.

Sukces Polaków w olimpiadach i innych międzynarodowych zawodach informatycznych skutkuje m.in. inwestycjami zagranicznych firm sektora IT. Największe firmy softwarowe świata mają w Polsce swoje centra rozwojowe zatrudniające tysiące specjalistów. Tworzone w nich rozwiązania obecne są w produktach wykorzystywanych na całym świecie.

Konferencją, która odbędzie się w 17 września w Warszawie na PGE Arena, chcemy podziękować zarówno wychowankom olimpiad, jak i twórcom ich sukcesów, nauczycielom szkolnym i akademickim. Chcemy także pokazać młodzieży polskiej, że można być wśród najlepszych w świecie.

Konferencje naukowe

Obchody 70-lecia wspierają także organizowane w Polsce ważne konferencje naukowe, jak np. „Dzień polskiej informatyki” podczas poznańskiej konferencji International Federation for Information Processing (IFIP). Jest ona najważniejszym informatycznym wydarzeniem naukowym w Europie i Polska po raz pierwszy otrzymała honor jego zorganizowania. Międzynarodowi organizatorzy uczynili pod polskim adresem wyjątkowy gest, zgadzając się abyśmy mogli w jej ramach zorganizować dzień polski, który dla podniesienia rangi nazwaliśmy kongresem powiązanym z obchodami 70-lecia informatyki w Polsce. Partnerami merytorycznymi tego projektu są poza PTI uczelnie poznańskie oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe.

Z kolei konferencja „Federated Conference on Computer Science and Information Systems” (FedCSIS), to dynamicznie rozwijająca się od kilku lat międzynarodowa impreza naukowa, której inicjatorami są pracownicy Instytutu Badań Systemowych, Wydziału Matematyki i Nauk Informatycznych PW, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne. O rosnącym zainteresowaniu udziałem w konferencji oraz jej pozycji świadczy fakt, że z roku na rok rośnie liczba uczestników. W 2017 r. było ich już ponad 300, z czego połowa z zagranicy. Materiały konferencyjne są indeksowane w Web of Science. To ogromny magnez przyciągający szczególnie młodych naukowców.  

Wyliczając wydarzenia nie sposób pominąć organizowanej w październiku wspólnie z NOT i SEP konferencji wpisującej się w 100-lecie Niepodległej o roboczym jeszcze tytule: „Co było przed informatyką?”. Pokaże ona dokonania polskiej szkoły matematycznej, działania kryptologów w 1920 r., oczywiście Enigmę, ale także skutki podjęcia w grudniu 1948 r. decyzji o budowie polskiego komputera. Ta data i decyzja leżą u postaw ogłoszenia roku 2018 rokiem 70-lecia informatyki polskiej.

PTI przygotowuje także wiele innych „atrakcji”, do których zaliczamy wystawę objazdową o dorobku 70 lat, wkłady do publikacji oraz sesji tematycznych. Polecam stronę: http://70-lat-informatyki.pl/

Naczelnym przesłaniem obchodów jest jednak przyszłość i ją stawiamy na pierwszym planie.

Komentuje Waldemar Rukść

Przegląd Techniczny Gazeta FacebookPrzegląd Techniczny Gazeta LinkedIn
eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl