Inżynier mechanik, naukowiec , menadżer, absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Studia ukończył w 1972 r. tytuł magistra inżyniera i został  asystentem w Instytucie Techniki Cieplnej PW. Następnie  pracował w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie.

W 1976 r. wyjeżdża do Francji, gdzie zostaje zatrudniony w tamtejszych instytutach badawczych. Najpierw w podparyskim Centrum Technicznym Przemysłu Mechanicznego (CETIM), skąd po trzech latach przenosi się do Państwowego Laboratorium Testów (LNE) w Paryżu . Przedmiotem jego zainteresowań badawczych jest analiza modalna oraz praca nad nowatorskim metodami pomiarów prowadzących do precyzyjniejszego modelowania zjawisk fizycznych (m. in. ograniczenia ryzyka występowania niekorzystnych zjawisk aeromechanicznych w urządzeniach, zwłaszcza drgań). Prowadzi intensywne badania nad cyfrowymi pomiarami poziomu hałasu. Efektem tej pracy są m.in. nowe cyfrowe metody badawcze oraz programy komputerowe.

W 1987 r. decyduje się na założenie prywatnej firmy. Jest współzałożycielem i wieloletnim dyrektorem firmy 01dB (obecnie 01dB-Metravib), która od 1998 r. w grupie Areva).

Od 2010 r. Adam Rozwadowski jest dyrektorem przedstawicielstwa firmy AREVA w Polsce. Z jego inicjatywy polskie firmy nawiązują współpracę z firmami francuskimi. Działalność inż. Rozwadowskiego  nie ogranicza się tylko do przemysłu, ale także ma miejsce w sferze nauki i akademickiej dydaktyki.

Jego Inżynierska kreatywność, ogromna wiedza,  umiejętności i doświadczenie zdobyte  w  okresie ponad 30-letniej pracy w placówkach badawczych i renomowanych firmach francuskich, a także w trakcie kilkuletniego pobytu  w USA gdzie zakładał i prowadził  filię  01dB oraz Jego stałe kontakty naukowo-techniczne i biznesowe na kilku kontynentach, obecnie procentują z pożytkiem  dla kraju  rodzinnego.