Retencja jak termomodernizacja?


19-10-2021 14:27:42

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło program „Technologie domowej retencji”, finansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Polskę coraz częściej nawiedzają susze i nagłe powodzie w miastach, spowodowane przeciążeniem sieci kanalizacyjnej w wyniku ulew. Jeśli nie chcemy, aby nam doskwierała susza, musimy diametralnie zmienić sposób, w jaki wykorzystujemy i oczyszczamy wodę. Jednym z najpilniejszych zadań jest odzyskiwanie jak największej ilości opadu, w miejscu gdzie się pojawia.

Ludzie używają do picia tylko 2-5% wody wodociągowej. Czteroosobowa rodzina zużywa co dzień średnio ok. 500 l. wody. Prysznic zamiast kąpieli w wannie to oszczędność nawet 70 l. wody, kapiący zawór to ponad 50 l. bezpowrotnej straty, kolejne litry zaoszczędzimy, zakręcając kurek podczas mycia zębów i pilnowania, żeby odpadki trafiały do kosza na śmieci, a nie do toalety). Tymczasem możliwe okazuje się zapewnienie wody z deszczu do zaspokojenia dosłownie wszystkich potrzeb domowych, łącznie z wodą pitną, i to przez cały rok!

Mniej ścieków, mniej opłat

Urządzenia oszczędzające muszą być dostępne na rynku, a do tego w rozsądnych cenach, bo liczymy na oszczędności ze zmniejszenia opłat wodno-kanalizacyjnych.  W przedsięwzięciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, przedmiotem prac badawczo-rozwojowych jest opracowanie nowych technologii służących do magazynowania i zagospodarowywania wody deszczowej oraz szarej (odprowadzanej po myciu naczyń, kąpieli czy praniu) w domach jedno- i wielorodzinnych oraz szkołach. System ma być w pełni bezobsługowy, a przy tym atrakcyjny dla użytkownika, tak aby swoim designem i interfejsem zachęcał do racjonalnego wykorzystywania wody. Oczyszczona woda z systemu finalnie kierowana będzie do gruntu, w miejscu gdzie spadła, co pozwoli na radykalne zmniejszenie, a nawet zniwelowanie ilości ścieków oddawanych do kanalizacji.

Wykonawcy wyłonieni to: Politechnika Wrocławska, WaterHero Sp. z o.o. z Warszawy, Irene Katarzyna Gieras z Krakowa oraz Ecol-Unicon Sp. z o.o. z Gdańska. Na stworzenie tak zaawansowanego urządzenia wybrane podmioty będą miały 2,5 roku.

Systemowo, czy stopniowo?

Mowa jest o całym systemie, analogicznym do termomodernizacji budynku. Lecz o wiele trudniej jest wprowadzić rozwiązania systemowe, niż pojedyncze, innowacyjne technologie dostosowane do konkretnych obiektów. Takimi technologiami i materiałami świat już dysponuje. Co więcej - w kraju też jest sporo firm, które - zachęcone, mogą śmielej wchodzić do współpracy z inwestorami - samorządami, wspólnotami mieszkaniowymi czy developerami oferując gotowe rozwiązania. Dlatego wydaje się dziwne, że już na wstępie wyłoniono tak szczupłe grono uczestników tego przedsięwzięcia. Na dowód wymienimy tylko kilka rozwiązań już dostępnych w znacznym wyborze:

1. Zielone dachy (np. Planto Modular, APK Dachy Zielone)

2. Nawierzchnie betonowe i asfaltowe przepuszczalne do gruntu jako pojemnika retencyjnego.

3. Oczka wodne (do 50 m2 bez pozwolenia na budowę i pozwolenia wodnoprawnego).

4. Gotowy, szczelny zbiornik podziemny (tylko na wodę deszczową - bez pozwolenia wodnoprawnego).

5. Kratki parkingowe jako powierzchnie chłonne.

6. Tunele i skrzynki rozsączające.

7. Przydomowe oczyszczalnie ścieków z rozsączeniem (przewidziane głównie do domów z trudnym dostępem lub bez dostępu do sieci kanalizacyjnej).

8. Podziemne zbiorniki przelewowe do kanalizacji jako element modernizacji sieci (te raczej skierowane do miejskich przedsiębiorstw wod-kan.)

Oferenci tych rozwiązań korzystają już z popytu generowanego w lokalnych programach samorządowych dla mieszkańców typu „Złap deszcz”, gdzie dotacje szybko się wyczerpują, bo chętnych nie brakuje. Mamy nadzieję, że NCBR uwzględni obecność takich inicjatyw w trakcie przedsięwzięcia badawczego „Technologie domowej retencji”. 

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja przedsięwzięcia znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

jaz.

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl