Polemika: To nie smog?


19-10-2021 14:04:33

W PT 9/21 ukazał się artykuł Pana dr inż. A. Wilka pt. Cyfrowe, wakacyjne przemyślenia. Treścią są refleksje Autora na temat rzeczywistości cyfrowej, jej blasków i cieni. Ciekawe przemyślenia na temat suwerenności cyfrowej czy pomiarów radarowych zostały uzupełnione wypowiedzią na temat „smogu elektromagnetycznego”. W tym momencie przedstawicielowi nauk technicznych włącza się światło ostrzegawcze, bo tytuł rozdziału jest niepoprawny. Nie ma takiego zjawiska jak „elektrosmog” czy „smog elektromagnetyczny”. Zjawisko smogu, zgodnie z etymologią nazwy dotyczy zanieczyszczenia atmosfery pyłami, w większości pochodzącymi z procesu spalania. Pole elektromagnetyczne jest zjawiskiem fizycznym, nie mającym żadnego związku ani z produkcją cząstek materialnych ani żadnych innych elementów działających na zmysły ludzkie. Problem nazwy nie byłby godny dyskusji, gdyby nie to, że pojęcie „smog elektromagnetyczny” jest szeroko wykorzystywane przez przeciwników pola elektromagnetycznego. Użycie terminu „smog elektromagnetyczny” czy „elektrosmog” jednoznacznie definiuje pole elektromagnetyczne jako zagrażające zdrowiu, a nawet życiu, przez analogię ze smogiem.

W treści tak niefortunnie zatytułowanego rozdziału Autor dodaje też inne elementy, wspierające opinie  elektromagnetosceptyków o niebezpieczeństwie wprowadzanym przez wszelakie instalacje elektromagnetyczne. Buduje obraz świata nasyconego urządzeniami elektromagnetycznymi. A to nagromadzenie źródeł spowoduje wg Autora: odczuwalne w skali populacji skutki zdrowotne..

Można by uznać wypowiedź Autora na temat szkodliwości pola elektromagnetycznego za element publicystyczny, gdyby nie fakt, że PT jest gazetą opiniotwórczą, szczególnie w zakresie nauki i techniki, i nie może dawać narzędzi osobom, podważającym opinie naukowców i specjalistów, do tworzenia teorii spiskowych, mitów czy fake news’ów. A Na temat oddziaływania pola elektromagnetycznego na bio- i technosferę wykonano bardzo dużo badań, które w olbrzymiej większości nie potwierdzają obaw na temat o negatywnym wpływie pola elektromagnetycznego na zdrowie i życie ludzi. Powyższą Tę opinię potwierdza choćby wydany w marcu 2020 r. raport FDA (https://www.fda.gov/media/135043/download), omówiony na stronie http://elektrofakty.pl/2020/04/15/omowienie-raportu-fda-amerykanskiej-agencji-ds-zywnosci-i-lekow-analiza-ryzyk-wywolanych-przez-ekspozycje-pem/.

Przegląd Techniczny jest wysoko cenionym czasopismem na polskim rynku wydawniczym i dlatego publikacje w nim zamieszczane powinny z niezwykłą starannością odpowiadać temu co głosi współczesna nauka.

prof. em. Andrzej Krawczyk 

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl