Młody Innowator z Ikarem w tle


18-10-2021 21:27:34

Kolejna, 14 edycja dorocznego Konkursu FSNT NOT, Towarzystwa Kultury i Historii Techniki oraz Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów Młody Innowator 2020 zakończyła się (22.09.2021) uroczystością wręczenia nagród w sali balowej Warszawskiego Domu Technika. Tym razem - po „maseczkowej” Gali w 2020 r. atmosfera była znacznie swobodniejsza. Odczuwało się więcej optymizmu ze strony nagrodzonych, a także - może to wrażenie subiektywne - więcej nadziei na coraz wyższą rangę kształcenia technicznego.

Do rywalizacji, mimo ciągłego zagrożenia epidemicznego przyłącza się coraz więcej szkół. Patronaty ministrów Edukacji Narodowej oraz Inwestycji i Rozwoju, a także zaangażowanie sponsorów, bez wątpienia wpływają na rangę tego ogólnopolskiego wydarzenia. Jak zwykle nie zawiedli znakomici goście z: Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Rozwoju, Urzędu Patentowego, Wojskowej Akademii Technicznej, przedstawiciele organizatorów: Naczelnej Organizacji Technicznej, Terenowych Jednostek Organizacyjnych, Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz innych instytucji współpracujących.

Aby podnieść temperaturę oczekiwania na ogłoszenie wyników i wręczenie nagród, rozpoczęto od (zaległego) uhonorowania laureatów konkursu prasowego Numerus primus inter pares, oraz tegorocznych laureatów Olimpiady Wiedzy Technicznej. (O wynikach Konkursu prasowego pisaliśmy w PT-8/21). Prezes FSNT NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny zwróciła uwagą na znaczenie tego konkursu związane z tradycją stowarzyszeń naukowo-technicznych. Niegdyś prasa techniczna była jedynym forum krzewienia i popularyzacji wiedzy o technice, a także czynnikiem integracji środowisk inżynierskich. Dziś pozwala lepiej zrozumieć świat gwałtownie modernizujący się i zaskakujący nas nowymi zjawiskami społecznego oddziaływania epokowych innowacji. Prasa ta jest teraz po to, by być przewodnikiem po oceanie możliwości niesionych przez internet i inne kanały komunikacji.

Na początek OWT

Następnie podsumowano wyniki XLVII Olimpiady Wiedzy Technicznej, dając jej pierwszeństwo ze względu na długie tradycje. Zagaił prof. Stanisław Wincenciak, przewodniczący kapituły Konkursu. Wraz z dyrektorem Arturem Góreckim z MEiN oraz Agnieszką Rudzką, przedstawicielką sponsora - firmy PGNiG S.A wręczyli oni laureatom cenne nagrody. Zebrani wysłuchali treści listu gratulacyjnego Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, który podkreślił znaczenie Konkursu dla dzieła wprowadzania młodych kadr w świat współczesnej nauki i techniki. To najlepsza inwestycja rozwojowa dla Polski.

Tym razem również rywalizacja ogólnopolska rozgrywała się w 2 grupach: elektryczno-elektronicznej i mechaniczno-budowlanej. W każdej nagrodzono 7 finalistów. Ciekawe, że w finale tej pierwszej grupy znaleźli się wyłącznie reprezentanci szkół technicznych, w drugiej - wyłącznie liceów. Wbrew pozorom OWT nie ogranicza się do znajomości prawa wynalazczego i wiedzy fachowej. Eliminacje polegają na rozwiązywaniu bardzo trudnych zadań oraz problemów wymagających kreatywnego myślenia. Niektórzy finaliści nie mogli przybyć, bo już przygotowują się do roku akademickiego, również na uczelniach zagranicznych.

Wśród „elektryków” zwyciężył Szymon Strzelczyk z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie, Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II. Opiekun: Paweł Kelm. Wśród „mechaników” tryumfował Korneliusz Obarski z Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Lublinie Opiekun: Piotr Kononowicz.

Coraz bardziej innowacyjni

Przyszła pora na ważny punkt programu Gali - Konkurs Młody Innowator pod Patronatem MEiN. Obejmuje on, jak wiadomo wszystkie rodzaje szkół (jako jedyny). A cenny jest dlatego, że ocenia się w nim projekty zrealizowane co najmniej w formie modeli, a nawet działających urządzeń. Tegoroczna edycja jeszcze bardziej niż zwykle wykazała zainteresowania młodzieży zwykłymi ludzkimi potrzebami w zakresie bezpieczeństwa i ekologii. I tym razem dały o sobie znać ośrodki, w których praca z uczniami prowadzona jest najbardziej konsekwentnie. Ostrów Wielkopolski, Połaniec, Nisko trzymają się mocno, ale dołączyło też kilka nowych szkół. Jury pod przewodnictwem Prezes Ewy Mańkiewicz-Cudny nagrodziło 3 pierwsze miejsca w każdej kategorii.

Wśród szkół podstawowych zwyciężyli:

Damian Dudek - kl. VI, Adam Ździebko - kl. VI ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu za projekt „System wielkokrotnego wykorzystania wody”, przygotowany pod kierunkiem mgr. Jerzego Nowaka.

W kategorii liceów:

Patryk Górski - kl. II, Gabriela Rutkiewicz - kl. II z LXXX Liceum Ogólnokształcącego im. Leopolda Staffa w Warszawie za projekt „Stworzenie projektu i prototypu wyrzutni ratowniczej „LIFE GUN”, przygotowany pod kierunkiem mgr inż. Kazimierza Okraszewskiego.

W kategorii techników:

Mikołaj Koło - kl. II, Mikołaj Kłakulak - kl. II, Filip Szafraniak - kl. II z Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim za projekt „Dron z AED”, przygotowany pod kierunkiem dr. Pawła Sobczaka.

Nagroda Specjalna Prezes FSNT-NOT

Jakub Rozbicki - kl. IV z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. St. Staszica w Siedlcach za projekt „System SOS dla osób starszych”, przygotowywany pod kierunkiem mgr. inż. Włodzimierza Michalaka.

Wszystkie nagrodzone projekty można znaleźć pod linkiem: https://enot.pl/aktualnosci/centrala/final-xiv-edycji-konkursu-mlody-innowator-201920

Sympatycznym akcentem Gali był błyskotliwy odczyt (a raczej show) wiceprezesa UP RP, Piotra Zakrzewskiego. Zaznaczmy tylko, że zaczął od zagadki, co to są boomerzy, zoomerzy i doomerzy, przechodząc dalej do mitu o Dedalu i Ikarze ilustrowanego słynnym obrazem Petera Breughla. Zwłaszcza dla uczniów - a tu zebrali się kreatywni i z fantazją - spotkanie to z pewnością zostanie w pamięci. Oczywiście poza cennymi nagrodami, których wręczenie było możliwe dzięki sponsorom i partnerom.

jaz.

 

Młody Innowator z Ikarem w tle

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl