Ranking szkół wyższych


18-10-2021 20:49:06

Rankingi na stałe weszły do zwyczajów naszego życia publicznego. Przeprowadzane są w wielu dziedzinach i obszarach, że nie sposób wyobrazić sobie bez nich podstawowych informacji o sytuacji różnych instytucji, wyników ich pracy, a także zajmowanego miejsca w obszarze ich działalności.

Na wyniki rankingów, szczególnie tych mogących i mających wpływ na wybory kariery zawodowej, czekają młodzi ludzie, którzy na ich podstawie układają swoją przyszłość. Nic dziwnego, że już o północy najkrótszej nocy w roku, rozgrzały się serwery gdzie opublikowano wyniki XXII Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2021. 22 czerwca br. w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbyła się Gala podsumowująca ten ranking.

Ranking Szkół Wyższych dotyczy różnych kategorii polskich uczelni. Są to:

  • Ranking Uczelni Akademickich - to prawie 100 szkół wyższych (z wyjątkiem uczelni artystycznych) mających uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, którego tegorocznym zwycięzcą został Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
  • Ranking Uczelni Niepublicznych – to około 50 niepublicznych szkół wyższych z uprawnieniami do kształcenia co najmniej na poziomie magistra, w którym pierwsze miejsce zajęła Akademia im. L. Koźmińskiego w Warszawie,
  • Ranking Publicznych Uczelni Zawodowych - to 20 publicznych uczelni specjalizujących się w kształceniu na poziomie praktycznym. Jego triumfatorem została Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej,
  • Ranking Kierunków Studiów - obejmujący 71 kierunków studiów, w tym wydzielony Ranking Studiów Medycznych oraz Ranking Studiów Inżynierskich.

W tym roku oceniono 71 kierunków, 22 wśród nich to kierunki techniczne. Przygotowanie tego rankingu poprzedzone zostało tzw. wielką kalibracją, jako że w wykazie kierunków studiów prowadzonych w polskich uczelniach są aż 1553 nazwy!

Tytuł najlepszej uczelni akademickiej, w tej edycji rankingu, przypadł jak wcześniej odnotowano - Uniwersytetowi Jagiellońskiemu, który minimalnie wyprzedził Uniwersytet Warszawski (UW). Na trzecim miejscu znalazła się Politechnika Warszawska (PW). Za to UW jest liderem pod względem największej liczby najlepszych kierunków studiów - prowadzi ich aż 23, przed PW, która ma ich 17.

Uczelnie techniczne

Czytelników Przeglądu Technicznego z pewnością najbardziej interesują wyniki uczelni technicznych i miejsca, jakie zdobywały one w rankingu kierunków kształcenia.

Wśród wielu różnych kryteriów warto zwrócić także uwagę na ranking, w którym oceniana była innowacyjność uczelni na podstawie posiadanych przez nie patentów i praw ochronnych na wzory użytkowe. Tutaj liderem okazał się Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, a za nim dziewiątka uczelni w kolejności zdobytych miejsc: Politechnika Lubelska, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Politechnika Poznańska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny i Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.

Drugim takim ciekawym kryterium budującym ranking było powodzenie absolwentów na rynku pracy. Ranking został sporządzony na podstawie ogólnopolskiego systemu monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych ELA, dzięki któremu widać jakie kierunki dają absolwentom najlepszą sytuację na rynku pracy. Tutaj, chociaż na pierwszym miejscu uplasowała się stołeczna Szkoła Główna Handlowa i wraz z nią na 4 miejscu Akademia Finansów i Biznesu Vistula, a na miejscu 7 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, w pierwszej dziesiątce, na 50 sklasyfikowanych uczelni znalazło się aż pięć politechnik: na 3 miejscu Warszawska, na 5 AGH, na 6 ex equo Gdańska, Łódzka i Wrocławska. Pozostałe dwa miejsca w tej dziesiątce zajęły uczelnie medyczne.

Ranking Uczelni Akademickich uwzględnia 27 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Efektywność naukowa, Potencjał naukowy, Innowacyjność i Umiędzynarodowienie. Jego metodologię opracowuje Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk.

Janusz M. Kowalski

 

Wyniki rankingu uczelni technicznych:

UWAGA! Tutaj ex equo są miejsca 3 (PWr i PGd), 19 (UMorski i PKoszalin) oraz 22 (ATH i AMorska)

1.         Politechnika Warszawska

2.         Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

3.         Politechnika Wrocławska

4.         Politechnika Gdańska

5.         Politechnika Łódzka

6.         Politechnika Śląska

7.         Politechnika Lubelska

8.         Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

9.         Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

10.      Politechnika Częstochowska

11.      Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

12.      Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

13.      Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

14.      Politechnika Białostocka

15.      Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

16.      Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

17.      Politechnika Opolska

18.      Uniwersytet Morski w Gdyni

19.      Politechnika Koszalińska

20.      Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

21.      Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

22.      Akademia Morska w Szczecinie

Kapituła Rankingu:

•          prof. Michał Kleiber, b. prezes PAN, przewodniczący Kapituły

•          prof. Marek Safjan, sędzia Trybunału Sprawiedliwości UE

•          prof. Krzysztof Diks, przewodniczący PKA

•          prof. Wiesław Banyś, b. przewodniczący KRASP, b. rektor UŚl

•          prof. Józef Garbarczyk, b. przewodniczący KRePSZ

•          prof. Bogusław Smólski, b. rektor-komendant WAT

•          prof. Marek Krawczyk, b. rektor WUM

•          Edyta Demby-Siwek, prezes Urzędu Patentowego RP

•          dr Jarosław Protasiewicz, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji – Polskiego Instytutu Badawczego

•          Tomasz Psonka, dyrektor ds. rozwiązań badawczych Elsevier

•          Włodzimierz Kiciński, wiceprezes ZBP i Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”.

***

W Gali wzięli udział m.in. prof. Włodzimierz Bernacki - sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, a także Pełnomocnik Rządu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki. Miłym dla środowiska technicznego akcentem było podczas powitania prof. Arkadiusza Mężyka - Rektora Politechniki Śląskiej, a także przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) podanie uczestnikom Gali do wiadomości przez witającego gości Waldemara Siwińskiego (nota bene Honorowego Inżyniera Przeglądu Technicznego), iż prof. Mężyk (na zdjęciu) poprzedniego dnia otrzymał zaszczytny tytuł Diamentowego Inżyniera Przeglądu Technicznego w XXVII plebiscycie tego obchodzącego jubileusz 155-lecia czasopisma. Gościem Gali była również Ewa Mańkiewicz-Cudny – prezes FSNT-NOT, redaktor naczelna Przeglądu Technicznego.