Recenzja PT: "Nauka otwarta", "Inżynieria powierzchni"


10-01-2021 14:41:53

"Nauka otwarta"

W ramach projektu ARIES „Accelerator Research and Innovation for European Science and Society” opublikowano monografię „Electron Accelerators for Research, Industry and Environment − the INCT Perspective”*. Jest ona podsumowaniem wyników prac badawczych, przeprowadzonych w ramach projektu ARIES programu „Horyzont 2020”, dotyczących rozwoju nowatorskich technologii akceleratorów. Nowa ich generacja powinna charakteryzować się jeszcze wyższym stopniem efektywności i poziomem niezawodności 

Książka stanowi przegląd dokonań Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie  w dziedzinie budowy bazy akceleratorowej oraz osiągnięć tej zasłużonej dla nauki europejskiej placówki badawczej  we wdrażania technik wykorzystujących wiązki elektronów w przemyśle i ochronie środowiska. W pracy uwzględniono m.in. zagadnienia efektywności energetycznej, zaprezentowano też nowe koncepcje akceleratorów, omówiono nowe nadprzewodniki wysokotemperaturowe, nowe powłoki nadprzewodzące i nowe materiały umożliwiające pracę w zmiennych temperaturach.

Warto przy okazji anonsowanej monografii podkreślić, iż są aktualnie realizowane przez ICHTJ pod auspicjami NCBiR – między innymi - dwa projekty POIR, dotyczące zastosowania technologii akceleratorowych. Pierwszy - wespół z firmą Stocznia Remontowa SA Gdańsk - pn. „Zaprojektowanie i weryfikacja w skali pilotażowej przyjaznego dla środowiska, zintegrowanego z dokiem pływającym, systemu odbioru i oczyszczania wód balastowych i szlamów ze statku oraz wód technologicznych z procesu czyszczenia kadłuba statku, wykorzystującego do utylizacji zanieczyszczeń promieniowanie jonizujące” oraz drugi, wspólnie z firmą Biopolinex SA, Lublin -  pn. „Zero-energetyczna technologia wytwarzania biologicznie bezpiecznego nawozu organicznego na bazie osadów ściekowych”. W ten sposób Instytut, nominowany przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej – Centrum Współpracującym (Collaborating Centre), ugruntował swą pozycję światowego lidera w obszarze wykorzystania akceleratorów elektronów w przemyśle i ochronie środowiska.

* „Electron Accelerators for Research, Industry and Environment − the INCT Perspective” pod red. Andrzeja G.Chmielewskiego i Zbigniewa Zimka, Editorial Series on Accelerator Science, Institute of Electronic Systems Warsaw University of Technology-Warsaw 2019, ss. 234. Książka została wydana na licencji Open Access i jest dostępna w bibliotece IchTJ, a także na stronie internetowej projektu. MB

"Inżynieria powierzchni"

Ukazało się drugie , zaktualizowane i rozszerzone wydanie książki prof. dr hab. inż. Marka Blicharskiego. Autor jest pracownikiem Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Katedry Inżynierii Powierzchni i Analiz Materiałów Akademii Górniczo-Hutniczej.

Inżynieria powierzchni jest wyodrębnionym działem inżynierii materiałowej zajmującym się strukturą materiałów warstwy wierzchniej wyrobów, procesami ich modyfikowania oraz wytwarzania oraz degradacją ich składników mikrostruktury, prowadzącą do zużycia tych wyrobów – elementów maszyn i urządzeń podczas eksploatacji. Warstwa wierzchnia wyrobów jest szczególnie narażona na zużycie podczas eksploatacji w podwyższonej temperaturze i w środowisku korozyjnym. Konieczne jest zapewnienie większej odporności na zużycie w warunkach tarcia i odporności na korozję, także uzyskania estetycznego wyglądu.

Poszczególne zagadnienia, jakie szeroko przedstawiono to korozja i sposoby ochrony przed korozją, obróbka warstwy wierzchniej bez zmiany i ze zmianą składu chemicznego, powłoki wytwarzane metodami ogniowymi, prądowymi i bezprądowymi oraz elektroforetyczne natryskiwanie cieplne i napawanie.

Można polecić podręcznik studentom studiów technicznych kierunków: materiałoznawstwo, inżynieria materiałowa, mechanika i budowa maszyn czy inżynieria produkcji. Będzie również mógł być wykorzystany przez inżynierów materiałoznawców, mechaników czy służby utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach. jaz.

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl