Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2021": Stanisław Latek, Konrad Henryk Markowski


10-01-2021 14:30:34

Stanisław Latek

Doktor nauk technicznych Stanisław Latek ukończył w 1963 r. fizykę jądrową na Uniwersytecie Warszawskim z tytułem magistra, rozpoczynając pracę w Zakładzie Fizyki Reaktorowej Instytutu Badań Jądrowych w Świerku.

W czasach stanu wojennego zwolniony z IBJ i przywrócony po interwencji Episkopatu. Po reorganizacji IBJ był pracownikiem naukowym Instytutu Energii Atomowej w Świerku. W 1984 r. obronił na Politechnice Warszawskiej pracę doktorską „Zastosowanie metody binarnych zaburzeń reaktywnościowych do badania własności dynamicznych reaktora doświadczalnego typu WWR-SM”.

Od 1990 r. dyrektor Departamentu Szkolenia i Informacji Społecznej w Państwowej Agencji Atomistyki i redaktor naczelny „Postępów Techniki Jądrowej”, laureata konkursu prasowego „Numerus Primus Inter Pares” Towarzystwa Kultury Technicznej w grupie czasopism specjalistycznych (2018 r.) Od 2006 r. do 2012 r. był radcą i rzecznikiem prasowym Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Od 2012 r. jest pracownikiem Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej.

Opublikował wiele artykułów w periodykach naukowych i popularnonaukowych, a także referatów na konferencjach naukowo-technicznych (m.in. w Paryżu, Mariborze, Limie, Dubnej). Autor i współautor m.in. książek : „Polska atomistyka”, „Vademecum turysty żeglarza”, „Etyczne paradygmaty żeglarstwa”. W latach 1970-2013 był członkiem i wiceprezesem Zarządu Polskiego Związku Żeglarskiego oraz przedstawicielem Związku w European Boating Association. Aktywnie zaangażowany w działalność Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego i Towarzystwa Marii Skłodowskiej – Curie w Hołdzie. Od 1981 r. jest członkiem władz Klubu Inteligencji Katolickiej, wcześniej wiceprezes (1984-1989) i sekretarz (1981-1984 oraz 1989-2006); od 1990 Sekretarz Rady Porozumienia KIK. Był też Instruktorem i członkiem Rady Naczelnej ZHP.

Dr Stanisław Latek za swoje wybitne osiągnięcia zawodowe i społeczne uhonorowany został m.in. Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, wyróżniany odznaczeniami resortowymi, regionalnymi i sportowymi. mb

Konrad Henryk Markowski

Dr inż. Konrad Henryk Markowski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych w 2014 r. Tu także obronił pracę doktorską w r. 2017.Tematyka badań dr. inż. Konrada Markowskiego obejmuje technologię nowych czujników światłowodowych. Badania te umożliwiają pomiary w systemach o bardzo silnych polach elektromagnetycznych (na które czujniki światłowodowe są niewrażliwe). Można je stosować w monitorowaniu temperatury oleju transformatorowego, czy odkształceniach linii energetycznych wysokiego napięcia.

W ramach pracy doktorskiej, Konrad Markowski opracował innowacyjny czujnik bazujący na rezonansie Fabry-Perota do detekcji odkształcenia i temperatury,  co opublikowano w prestiżowych czasopismach o tematyce fotonicznej (m.in. Optics Letters). Zainteresowania dr. inż. Konrada Markowskiego dotyczą także technologii przewężania szkieł optycznych. Efektem tych prac była publikacja w prestiżowym czasopiśmie ACS Nano w 2019 r. Konrad Markowski brał udział w szeregu prac B+R dla przemysłu, m.in. nowych technologii w reflektometrze światłowodowym dla pasywnych sieci optycznych GPON. Kierował kilkoma projektami badawczymi z grantów NCBiR oraz Politechniki. Jest autorem licznych publikacji w naukowych periodykach krajowych i zagranicznych. Otrzymał liczne nagrody uczelniane oraz Nagrodę Naukową PAN w 2018 r.

Jest prezesem Koła Zakładowego SEP na Politechnice Warszawskiej od 2018,. Obecnie przewodzi grupie młodych badaczy, pracując nad detekcją wielkości nieelektrycznych dla siatek Bragga. Projekt wykorzystuje energooszczędne lasery typu VCSEL wraz z metodami cyfrowego przetwarzania sygnałów. Zaletą systemu jest jego niska cena, gdyż bazować ma na komponentach powszechnie wykorzystywanych w telekomunikacji. Jest opiekunem i założycielem Koła Naukowego Fiber Team, które już uzyskało szereg nagród, w tym pierwszą nagrodę w kategorii Debiut Roku w konkursie StRuNa. Dyplomanci dr. inż. Konrada Markowskiego, również osiągają sukcesy na arenie krajowej w wielu konkursach (m.in. Studencki Nobel). jaz.

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl