Jerzy Nocuń


10-01-2021 13:02:08

Redaktor Jerzy Nocuń

Tuż przed świętami dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. 1 grudnia odszedł od nas redaktor  Jerzy Nocuń, wieloletni zastępca redaktora naczelnego Przeglądu Technicznego. Jeszcze tydzień wcześniej rozmawialiśmy telefonicznie, wyrażając żal, że z powodu pandemii nie spotkamy się na tradycyjnej redakcyjnej wigilii , w której red. J. Nocuń zawsze uczestniczył, nawet po odejściu na emeryturę.  Pomimo zaprzestania aktywności zawodowej utrzymywał z nami ścisłe kontakty, uczestnicząc w różnych organizowanych przez redakcję wydarzeniach.

Był dziennikarzem, dla którego słowo drukowane miało dużą wartość, dlatego każdy swój artykuł, czy redagowany przez siebie tekst zewnętrznego autora bardzo starannie sprawdzał. Przywiązywał bowiem wagę do treści i języka, co nie zawsze rozumiało młodsze pokolenie piszących. Pilnując wysokich standardów PT, umiał łagodzić spory i napięcia , które w pracy twórczej,  jaką jest redagowanie gazety, zawsze występują.

Był człowiekiem bardzo pracowitym spokojnym i koleżeńskim ,a także bardzo skromnym. Mało kto wiedział, że był związany z kultowym teatrem STS.

Jurka poznałam na początku lat osiemdziesiątych, kiedy oboje trafiliśmy do PT.

I od razu znaleźliśmy wspólny język, co potem, gdy ja zostałam  redaktor naczelną a On moim zastępcą pozwoliło na harmonijną współpracę . Był niezastąpiony, gdy ja zaangażowałam się w działalność w NOT , na co dzień dbając o funkcjonowanie redakcji i terminowe wydawanie PT, bez obniżania jego poziomu, a także służąc radą po przejściu na emeryturę.

Wszystkim nam będzie Cię Jurku brakować!

Ewa Mańkiewicz-Cudny

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl