X Laur Innowacyjności


09-01-2021 17:06:13

Kapituła Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowacyjności 2020”, pod przewodnictwem Wiceprezesa FSNT-NOT dr. hab. inż. Tadeusza Pawłowskiego, ogłosiła wyniki Konkursu. Laury i Wyróżnienia przyznano13 projektom innowacyjnym w 7 kategoriach konkursowych.           

To już X jubileuszowa edycja cieszącego się ogromną popularnością Konkursu, którego celem jest promocja innowacyjnych produktów, technologii i usług, a także innych nowatorskich rozwiązań, praktycznie ze wszystkich dziedzin gospodarki, nauki oraz dziedzin użytecznych społecznie i służących m.in. rozwojowi gospodarczemu i konkurencyjności polskiej gospodarki.

Oficjalne ogłoszenie wyników miało nastąpić w trakcie uroczystej Gali w Warszawskim Domu Technika NOT 17 listopada 2020 r. Ze względu na ograniczenia pandemiczne Gala nie mogła się odbyć w tym terminie. Posumowanie Konkursu i wręczenie statuetek nastąpi, kiedy tylko będzie to możliwe. Listę Laureatów i Wyróżnionych podmiotów publikujemy za ich zgodą.

  • W kategorii Budownictwo i obiekty użyteczności publicznej, bezpieczeństwo i pożarnictwo:

Srebrny Laur

MMT Małgorzata Tasiemska za projekt: Quick Level Pro

Złoty Laur

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB) za projekt: Ekologiczny układ uniepalniający do zastosowania w żywicy epoksydowej

  • W kategorii: Górnictwo i hutnictwo:

Złoty Laur

KGHM Polska Miedź S.A. Oddział - Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice” za projekt: Maszyna frezująca i obrywająca 3230-AD dla utrzymania geometrii wyrobisk i urabiania warstw odspajających w kopalniach głębinowych

 

  • W kategorii Informatyka, oprogramowanie:

Złoty Laur

ICsec S.A. za projekt: Scadvance XP - rozwiązanie typu IDS (intrusion detection system) do monitorowania i wczesnego ostrzegania przed cyberatakami, dedykowany dla sieci przemysłowych posiadających infrastrukturę automatyki przemysłowej

 

  • W kategorii Automatyka:

Złoty Laur

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP za projekt: System diagnostyki sieci trakcyjnej SPDST

 

  • W kategorii Technika wojskowa:

Wyróżnienie

PCO S.A. za projekt: Lornetka Termowizyjna NPL-1T

Srebrny Laur

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych za projekt: Wdrożenie prototypu Systemu Monitorowania Stanu Technicznego dla śmigłowca Mi-8

Złoty Laur

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia za projekt: Specjalny ładunek wybuchowy "TAPIR"

 

  • W kategorii Włókiennictwo, inżynieria materiałowa:

Srebrny Laur

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Materiałów za projekt: Sposób ciągłego wytwarzania biodegradowalnego  polimerowego granulatu wzmacnianego długimi włóknami

Złoty Laur

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników oraz  Instytut Badawczy Dróg i Mostów za projekt: Nowa generacja farb pigmentowanych cynkiem o ulepszonych właściwościach antykorozyjnych, użytkowych i ekologicznych

 

  • W kategorii Usługi oraz inne rozwiązania i innowacje o charakterze społeczno–gospodarczym:

Wyróżnienie

KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi Głogów za projekt: Opracowanie i wdrożenie nowoczesnego sposobu podnoszenia kwalifikacji pracowników w zakresie utrzymania ruchu w branży elektrycznej

Srebrny Laur

Instytut Transportu Samochodowego za projekt: Opracowanie prototypu roweru elektrycznego dla osób z niepełnosprawnościami

Złoty Laur

T-Master Sp. z o.o. za projekt: T-MASTER System Indywidualnej Segregacji Odpadów (SISO)

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy.

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl