Jak się pogodzić z 5G?


09-01-2021 16:55:51

V Międzynarodową Konferencję PEM organizowaną on-line przez Instytut Łączności i Kancelarię Prezesa Rady Ministrów śledziło ponad 1000 widzów. Żadna z poprzednich 4 edycji nie zgromadziła tak dużego audytorium.

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Marek Zagórski stwierdził na koniec, ż ochrona tych, którzy jeszcze się nie zetknęli z #fakenews na temat #5G przed fałszywymi informacjami to największy problem. Bez aprobaty będzie nam trudno rozwijać sieci, a w ślad za tym rozwijać nasze gospodarki. Jedynym skutecznym narzędziem do zwalczania fakenewsów jest #edukacja

Kontra dezinformacji

Pierwszy dzień spotkania upłynął pod hasłem „Słyszałem, że sieć 5G powoduje… Czyli rozwój mobilnych sieci telekomunikacyjnych w dobie dezinformacji – technika, zdrowie, regulacje i edukacja”. Vera Jourova, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej inaugurując to wydarzenie wskazała na intencję KE, by zwalczać dezinformacje związane z 5G.

Red. Wiktor Świetlik mówił o realizowanym przez Polską Agencję Prasową projekcie #Fakehunter do walki z fakenewsami

Dr Sarah Loughran z Australijskiej Agencji Ochrony Radiologicznej i Bezpieczeństwa Jądrowego poinformowała, ze Rząd Australii w kwestii 5G skupia się na trzech aspektach: dialog ze społeczeństwem, badania i międzynarodowe zaangażowanie. Kinga Graczyk z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów mówiła o kampanii edukacyjnej Instytutu Łączności i KPRM dotyczącej komunikacji bezprzewodowej i 5G, która rozpocznie się na początku 2021 roku i ma potrwać 3 lata. Edukacja ta ma sięgnąć szkół i samorządów. Powstaną podręczniki wspomagające nauczanie, podcasty, będzie dostępny dla dziennikarzy interdyscyplinarny zespół ekspertów.

Analizy wskazują, że 2/3 dezinformacji o powiązaniu 5G z COVID pochodzi z mediów społecznościowych i wypowiedzi celebrytów. Prof. Stephan Lewandowsky z Uniwersytetu w Bristolu porównał ten mechanizm psychologicznego działania do pandemii:

- Fale są niewidoczne jak wirusy. Ludzie postrzegają korelacje tam, gdzie ich nie ma. A jest udowodniona korelacja pomiędzy wiarą w teorie spiskowe a skłonnością do agresji.

 Stały monitoring PEM z dostępem online dla obywateli może być pomocny, o czym mówił Gilles Bregant, dyrektor francuskiej agencji ANRF: - 5G działa już w kilku francuskich miastach, nasze sondy pokazują, że nie ma w związku z tym większego narażenia na PEM – powiedział.

- Modus operandi członków anty5G w SM to masowe wysyłanie listów do administracji i dziennikarzy, granie na emocjach (my/oni), wielokrotne powtarzanie tych samych fakenewsów – opisywała Hanna Linderstal ze szwedzkiej Agencji Earhart Business Protection Agency.

Dr Daniel R. Jolley z Northumbria University UK zalecał "kontratak" ze strony naukowców: nie mogą pozwalać na ataki na siebie, trzeba to zgłaszać organom ścigania. Prof. Dariusz Leszczyński z Uniwersytet Helsińskiego zauważył, że

zarówno Międzynarodowa Komisja ds. Ochrony Przed Promieniowaniem Niejonizującym jak i BioInitiative to organizacje nieprzejrzyste i nie ponoszą odpowiedzialności za swoje stanowiska. Nie ma porozumienia, co do interpretacji wyników różnych badań oraz nie ma debaty prowadzącej do konsensusu.

Rozwiać te obawy

W drugim dniu Konferencji rozważano pomiary, normy i prawo regulujące stosowanie urządzeń emitujących pole elektromagnetyczne.

Inż. Johann Saustingl z firmy Wave-Test przedstawił metody pomiarów pola z instalacji 5G z użyciem aparatury Narda stwierdzając, że są obecnie rozwiązania, w których w jednej stacji bazowej mamy system LTE oraz 5G gdzie typowy zakres częstotliwości wynosi od 700 MHz do 2,6 GHz. Rozwiązania dla pomiarów sieci LTE są już powszechne. Wyzwaniem jest pomiar 5G z technologią doskonalącą mMIMO i kształtowaniem wiązki. Jesteśmy w stanie wymusić nakierowanie wiązki w kierunku urządzenia pomiarowego i dokonać rejestracji pomiaru przy użyciu jednego z urządzeń.

Zdaniem Rafała Pawlaka z Instytutu Łączności stacja monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska to miejsce idealne, w którym można by zainstalować dodatkowy „zmysł”, czyli stacje monitoringu PEM. Mike Wood z firmy Telstra przytoczył wnioski z badań natężenia PEM w mieszkaniu: - Wygenerowanie największego możliwego obciążenia sieci nie wpłynęło znacząco na wysokie wartości PEM. Dominujący sygnał wciąż był z sieci WiFi, a nie z sieci 5G, a i ten był dużo poniżej wartości dopuszczalnych.

Dr hab. inż. Łukasz Januszkiewicz z Instytutu Elektroniki Politechniki Łódzkiej stwierdził, że dopiero dostarczenie bardzo dużej energii rzędu1 kV/m może spowodować, że mechanizm termoregulacji organizmu nie „poradzi sobie” z wyrównaniem temperatury.

Wyniki badań wpływu pola elektromagnetycznego na samopoczucie i zdolności psychomotoryczne przeprowadzonych w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego omówił dr hab. Grzegorz Tatoń.

- Ekspozycja na PEM nie ma znaczenia, jeżeli chodzi o częstotliwości występowania elektrowrażliwości. To wniosek na podstawie deklaracji odległości od najbliższej stacji bazowej. Osoby elektrowrażliwe deklarują wiedzę na temat szkodliwości PEM, a rzadziej deklarują niewiedzę w tym zakresie.

Dr Christos Datsikas reprezentujący Komisję Europejską poinformował, że rozporządzenie dotyczące punktów dostępu o bliskim zasięgu nie narusza prawa do stanowienia własnych regulacji odnośnie dopuszczalnych wartości w zakresie PEM. Przepisy rozporządzenia mogą być stosowane bezpośrednio bez konieczności implementacji w krajowym prawodawstwie.

Ostatni z prelegentów, dr inż. Jacek Oko zwrócił uwagę, że potrzebne będą międzynarodowe i lokalne regulacje w odniesieniu do nowych elementów stosowanych w 5G oraz w zakresie cyberbezpieczeństwa i wynikające z szerszego niż dotąd zastosowania komunikacji bezprzewodowej.

Problemów z 5G pozostaje więc sporo. Ważne, by wnioski z Konferencji trafiły zarówno do gremiów unijnych, jak i władz krajowych.

jaz.

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl