Parlament 434 milionów: Pewność dla studentów, Naprawiamy Europę


21-06-2020 13:46:15

Pewność dla studentów

Studenci nie mogą z powodu pandemii stracić roku akademickiego. Posłowie chcą większego wsparcia dla młodzieży korzystającej z programu Erasmus+.

Członkowie Komisji Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego w liście do  komisarz Mariyi Gabriel alarmują, że studenci Erasmusa i wolontariusze Korpusu Solidarności nie otrzymali dotąd od Komisji Europejskiej i agencji narodowych jasnego potwierdzenia swojego statusu i zapewnienia o zwrocie kosztów. Problem dotyczy 165 000 studentów programu Erasmus+ i 5000 unijnych wolontariuszy Korpusu Solidarności. Posłowie chcą zapewnienia, że studenci będą mogli spełnić, korzystając ze zdalnego nauczania, wszystkie wymagania niezbędne do zaliczenia roku. Apelują też, by wolontariusze mogli utrzymać swój status przez cały pierwotnie planowany okres wolontariatu, nawet jeśli projekty, w których uczestniczą, zostały zawieszone.
Zdaniem posłów potrzebny jest „jasny sposób postępowania, jasna informacja i ich spójne stosowanie we wszystkich państwach członkowskich”. Autorzy listu piszą, że osoby i organizacje uczestniczące w obu programach są „głęboko zaniepokojone” i powinny uzyskać zapewnienie „że Komisja Europejska jest po ich stronie”: Wzywamy Komisję Europejską do bezpośredniego wsparcia osób uczestniczących w programach edukacyjnych, kulturalnych i młodzieżowych. To oznacza współpracę z agencjami narodowymi, uniwersytetami, szkołami technicznymi, organizacjami młodzieżowymi i organizacjami zajmującymi się wolontariatem w celu zapewnienia, że uczestnicy programów są bezpieczni i mogą liczyć na pomoc. Rocznik 2020 nas potrzebuje – powiedziała przewodnicząca Komisji Kultury i edukacji PE posłanka Sabine Verheyen (EPL).
KE poinformowała, że narodowe agencje realizujące oba projekty mogą powołać się na klauzulę siły wyższej, by wypłacić granty nawet w razie skrócenia programów, przesunięcia zaplanowanych działań i pokrycia nadzwyczajnych kosztów.

Naprawiamy Europę

Podczas posiedzenia plenarnego przewodnicząca KE Ursula von der Leyen przedstawiła instrument naprawczy w wysokości 750 mld euro w ramach wieloletniego budżetu UE. Nikolina Brnjac, przedstawicielka prezydencji chorwackiej w Radzie, zobowiązała się do współpracy z państwami członkowskimi, aby szybko zakończyć negocjowanie nowego pakietu.

– Europejska solidarność powróciła, otwierając nowy rozdział dla Unii Europejskiej. Nowe pieniądze muszą zostać wydane na nowe idee, a nie na stare problemy Europy. Solidarność idzie w parze z odpowiedzialnością, dlatego też musi być jasne, w jaki sposób pieniądze te zostaną spłacone – powiedział Manfred Weber (Europejska Partia Ludowa), apelując o nowe zasoby własne i o to, aby globalne firmy operujące w przestrzeni cyfrowej zapłaciły przypadającą na nie część.

Z kolei Iratxe Garcia Perez (Socjaliści i Demokraci), ostrzegając, że stawką jest przetrwanie projektu europejskiego, wezwała Radę do przyjęcia nowych Wieloletnich Ram Finansowych kwalifikowaną większością głosów, aby uniknąć trzymania UE jako „zakładnika czterech państw członkowskich, które wolą odpowiedź krajową od odpowiedzi europejskiej”.

– Jest to zmiana zasad gry, bezprecedensowa w historii Europy. Wieloletnie ramy finansowe i plan odbudowy gospodarki muszą być skierowane na przyszłość, a Zielony Ład i agenda cyfrowa muszą być ich elementami składowymi – zauważył Dacian Ciolos (Odnówmy Europę), przypominając państwom członkowskim, że „UE nie jest maszynką do pieniędzy”, zaś solidarność wiąże się z poszanowaniem wspólnych wartości.

Ska Keller (Zieloni) ostrzegła, że nie wolno powtarzać wielkich błędów z przeszłości i zmuszać krajów do oszczędności w imię ślepych ideologii prorynkowych. Zamiast tego musimy zapewnić, że pieniądze są dobrze zainwestowane w projekty, które pomogą w dłuższej perspektywie, stworzą miejsca pracy i uratują jedyną planetę, którą mamy.

Natomiast Jörg Meuthen (Tożsamość i Demokracja) ocenił pakiet jako „całkowicie błędny i nonsensowny”, bez odpowiedniej podstawy prawnej oraz bez odpowiedzialności i wyczucia ekonomicznego. – Komisja chce wydać pieniądze jak gdyby nie było jutra. To ogromny ciężar dla europejskich podatników  powiedział.

Oprac. if

Na podst. Serwisu prasowego

Parlamentu Europejskiego

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl