Giełda wynalazków i projektów. Mariaż medyczno-morski


12-03-2019 21:02:27

Na lutowej wystawie wynalazków IPITEx w Bangkoku pojawił się, rzadko występujący na podobnych ekspozycjach Pomorski Uniwersytet Medyczny ze Szczecina. I to jak się pojawił; od razu zgarnął pięć złotych medali!

Wynalazki pochodzą z Centrum Transferu Technologii PUM w ramach programu “Inkubator Innowacyjności+”, realizowanego wspólnie z Centrum Innowacji szczecińskiej Akademii Morskiej w konsorcjum MareMed. Nietrudno sobie wyobrazić, jak ciekawe rezultaty mogą dać doświadczenia badawcze z użyciem nowoczesnego cyfrowego sprzętu badawczego nawigacji czy też w ramach doświadczeń z dziedziny medycyny morskiej z doświadczeniami diagnostycznymi i terapeutycznymi PUM - jednej z najbardziej renomowanych uczelni medycznych.

Życiodajny zestaw

Kiedy odkryto zbawienne działanie krwi pępowinowej dla regeneracji tkanek i zapobieżenia wadom rozwojowym, pojawił się problem odpowiedniego pobierania tej krwi. Dotychczasowe metody okazały się mało efektywne i niezbyt wygodne. Zespół pod kierownictwem prof. dr. hab. n. med. Bogusława Machalińskiego, rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego opracował więc zestaw do pobierania krwi pępowinowej od wcześniaków, zawierającej Komórki macierzyste (KM), które są niezwykle obiecujące w perspektywie ich zastosowania do regeneracji uszkodzonych tkanek i na podstawie znacznej liczby danych z badań uznaje się, że zdolne są do samoodnowy. Mogą być wykorzystane jako narzędzie kliniczne do regeneracji docelowej tkanki, przywracając tym samym jej funkcjonalność fizjologiczną i anatomiczną. Dotychczas trudno było pozyskiwać odpowiednią ich liczbę. Innowację stanowi zestaw zbiorników indywidualnie dostosowany do nowatorskiej procedury opatentowanej uprzednio przez zespół prof. Machalińskiego, w której pobieranie krwi odbywa się dzięki sile grawitacji w połączeniu z układem ssącym, ułatwia jej pozyskanie, poprawia ilości antykoagulantu w stosunku do objętości pobranej krwi oraz poprawia sposób przechowywania krwi po jej pobraniu. Pomoże to zapobiegać lub ograniczać powikłania typowe dla wcześniactwa wskutek zmniejszenia uszkodzenia narządów z powodu podjęcia funkcji naprawczych przez własne komórki macierzyste krwi pępowinowej.

Diagnoza ze smartfona

Kolejny medal otrzymał zestaw do optymalizacji leczenia HIV i HCV poprzez zastosowanie wirtualnych algorytmów i kodów QRP. To opracowanie technologii interpretacji oraz aplikacja mobilna z wirtualnym algorytmem interpretacyjnym do optymalizacji leczenia HIV, HCV oraz boreliozy. Aplikacja przetwarza dane zakodowane na nowoczesną, przejrzystą i szybką interpretację danych molekularnych i serologicznych. To ułatwia lekarzom podejmowanie decyzji terapeutycznych. Wynalazek jest przeznaczony dla szerokiego grona lekarzy, a produkt stanowi ofertę dla przedsiębiorstw farmaceutycznych– bez względu na specjalizację. Oszczędza surowce ze względu na eliminację cyklicznego konstruowania analiz medycznych w wersji papierowej. Aplikacja znacznie więc zmniejsza koszt nieoptymalnie stosowanej terapii.

Łyżka drukowana

Nowością dla stomatologów będzie Prototyp łyżki wyciskowej do jednostronnych braków uzębienia w szczęce. Łyżka ta jest przeznaczona do sporządzania zębowych protez dla pacjentów z jednostronnym (asymetrycznym) brakiem uzębienia w obrębie zębów tylnych w żuchwie. Jest wykonywana metodą drukowania 3D w technologii Fused Deposition Modelling (FDM), czyli nakładania stopionego materiału. Polega to na wtapianiu w model kolejnych porcji materiału. Nakładany jest jednocześnie materiał modelowy oraz materiał podporowy, który służy tylko do nadania kształtu i jest usuwany jak forma odlewnicza. Wykorzystuje się najczęściej tworzywa ABS i PLA. Technika ta dystrybuowana jest przez firmę Stratasys i jest drugą pod względem popularności zastosowania metodą szybkiego prototypowania. Ten wynalazek jest kolejnym wspólnym projektem dwóch uczelni – PUM oraz AM pod kierownictwem dr n. med. Małgorzaty Tomasik. Projekt ten jest całkowicie innowacyjny, ponieważ na rynku produktów stomatologicznych nie ma łyżek dedykowanych dla pacjentów z asymetrycznymi brakami w uzębieniu. Odpowiednie zaprojektowanie łyżki zapewnia większy komfort pacjenta. Użycie łyżki poprawi dokładność odwzorowania pola protetycznego i szczelne przyleganie płyty protezy. Opracowana łyżka znajdzie również zastosowanie podczas leczenia implantologicznego. 

Ergonomiczny kształt narzędzia pozwala na wykonywanie wycisków u pacjentów posiadających implanty stomatologiczne a także zapewnia komfort pracy lekarza wykonującego wycisk.  

Zestaw nagrodzonych rozwiązań uzupełnia Metoda wykrywania pierwszego epizodu psychozy, szczególnie o charakterze schizofrenicznym oraz Aplikacja mobilna dotycząca zdrowia seksualnego w tym profilaktyki HIV i innych chorób przenoszonych drogą płciową. Oba mają niezwykle istotne znaczenie dla profilaktyki bardzo niebezpiecznych schorzeń, choć są w mniejszym stopniu rozwiązaniami z zakresu "twardej techniki".

jaz.

Komentuje Waldemar Rukść

9-10
Aktualny numer WSZYSTKIE
eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl