Wydarzenia


12-03-2019 20:47:09

Tak dla Łukasiewicza

Sejm uchwalił ustawę o Sieci Badawczej Łukasiewicz. Nowa struktura, stanowiąca zaplecze badawcze realizacji strategicznych programów rządowych, oznacza połączenie w sieć 38 instytutów badawczych, w większości podlegających Ministerstwu Przedsiębiorczości i Technologii. W jej skład wejdzie również wrocławska spółka PORT - Polski Ośrodek Rozwoju Technologii. Ustawa przewiduje, że prezes Centrum Łukasiewicz będzie powoływany przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Dyrektorzy instytutów działających w ramach Sieci będą mianowani przez prezesa Centrum Łukasiewicz.

Za przyjęciem ustawy głosowało 230 posłów, 198 było przeciw. Większość zapisów w ustawie poselskiej nie różni się od wycofanego z Sejmu w grudniu ub.r. projektu przygotowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. if

Grafen odżyje?

Jest nadzieja dla polskiego grafenu. Grupa Azoty z większościowym udziałem państwowym  zwróciła się do firmy analitycznej o ocenę możliwości zastosowania grafenu w produktach poza przemysłem chemicznym. Grupa poinformowała o planie wdrożenia produkcji w jednym z niszowych zastosowań. Chemicy Azotów chcą wykorzystać doświadczenia z innego, wspólnego projektu z Nano Carbon i Instytutem Technologii Materiałów Elektronicznych, który już zrealizowano. Spółka chciała wykorzystać grafen i tlenek grafenu do zastosowań w produkcji tworzyw sztucznych. Jak należy się domyślać – w charakterze sieciowego wzmocnienia. Jaz.

Owocna współpraca

Narodowe Centrum Badań Jądrowych podjęło współpracę z Europejską Agencją Bezpieczeństwa. W laboratorium cyberbezpieczeństwa CyberLab NCBJ w Świerku zostały wygenerowane przykłady ruchu sieciowego odbywającego się podczas ataku cybernetycznego na sieć przemysłową. Dane te posłużą do szkolenia ekspertów bezpieczeństwa przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) i niedawno zostały włączone do pakietu materiałów szkoleniowych Agencji. Najczęściej do celów szkoleniowych ruch sieciowy jest po prostu symulowany, ale wtedy odbiega on mocno od rzeczywistości. „W naszym przypadku symulowane były rzeczywiste ataki na instalacje przemysłowe, a nie zapisy danych odzwierciedlających taki atak” - wyjaśnia mgr inż. Marcin Dudek, NCBJ. mb

 

Sensacyjna, ukryta wiedza

Minister energii Krzysztof Tchórzewski zwrócił się do ministerstwa finansów o przekazywanie jego resortowi informacji o eksporcie oraz imporcie węgla kamiennego, brunatnego, koksu, gazu ziemnego, ropy naftowej i innych paliw.
Do Polski trafia w ostatnich latach rekordowy import - 19,7 mln ton węgla rocznie, głównie z Rosji. Wynika z tego, że minister energii nie wie jak przebiega handel paliwami w Polsce. Jaz.

Reforma Światowej Organizacji Handlu (WTO)

Na nieformalnym lutowym posiedzeniu Rady ds. Zagranicznych w formacie Ministrów Handlu UE (FAC Trade) w Bukareszcie, dyskutowano nad wypracowaniem nowych mechanizmów finansowych, poprawą efektywności działania i kierunkami rozwoju unijnej polityki handlowej wobec USA, czyli koniecznością reformy Światowej Organizacji Handlu.

Gospodarzem spotkania był Ștefan-Radu Oprea, rumuński minister ds. handlu, otoczenia biznesowego i przedsiębiorczości, a w obradach uczestniczyli m.in. Cecilia Malmström – unijna komisarz ds. handlu i Marcin Ociepa - wiceminister przedsiębiorczości i technologii. boj.

Komentuje Waldemar Rukść

9-10
Aktualny numer WSZYSTKIE
eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl