Numerus Primus inter Pares 2017


25-06-2018 20:47:59

Celem organizowanego po raz 31. przez Towarzystwo Kultury Technicznej konkursu Numerus Primus inter Pares jest wyłonienie najlepszego w zakresie upowszechniania wiedzy i kultury technicznej numeru czasopisma technicznego oraz popularno-technicznego z poprzedniego roku kalendarzowego.

Redakcje zgłosiły 14 tytułów, które oceniło Jury w składzie: prof. dr hab. Czesław Waszkiewicz – przewodniczący, mgr inż. Marek Bielski, mgr Andrzej Bieniak i mgr Ewa Królicka – członkowie oraz mgr Janusz M. Kowalski – sekretarz.

Uznając wysoki poziom merytoryczny i graficzny oraz szatę edytorską czasopism, jury postanowiło tytuł Numerus Primus Inter Pares przyznać:

  • w grupie czasopism popularyzujących naukę i technikę magazynowi wszystkich użytkowników eteru Świat Radio nr 2/2017, wydawca AVT – Korporacja,
  • w grupie czasopism specjalistycznych kwartalnikowi Postępy Techniki Jądrowej nr 4/2017, wydawca Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego.

Podsumowanie konkursu miało miejsce w Warszawskim Domu Technika NOT, w trakcie uroczystości zakończenia XLIV Olimpiady Wiedzy Technicznej. Dyplomy wręczyli Ewa Mańkiewicz-Cudny, prezes FSNT-NOT i Towarzystwa Kultury Technicznej oraz prof. Czesław Waszkiewicz, wiceprezes TKT.

boj

Od lewej: Janusz M. Kowalski, Alena Bazhko, kierownik Działu Prenumeraty Wydawnictwa AVT, Ewa Mańkiewicz-Cudny, Czesław Waszkiewicz.

Od lewej: Wojciech Głuszewski i Elżbieta Zalewska – członkowie Komitetu redakcyjnego Postępów Techniki Jądrowej, Ewa Mańkiewicz-Cudny, Czesław Waszkiewicz i Stanisław Latek, redaktor naczelny Postępów Techniki Jądrowej.

Komentuje Waldemar Rukść

12-13
Aktualny numer WSZYSTKIE
eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl