Informatyka w Polsce i na świecie


07-04-2018 20:16:18

Za początek historii polskiej informatyki uznaje się powołanie Grupy Aparatów Matematycznych w ramach Państwowego Instytutu Matematycznego (23 grudnia 1948 r.). Przez następne dekady rozwijająca się informatyka stała się jednym z głównych instrumentów przemian gospodarczych i społecznych. Jednak jubileusz70-lecia  jest znakomitą okazją nie tylko do prezentacji dokonań historycznych, ale też – a może przede wszystkim – przedstawienia najnowszych osiągnięć informatyki oraz wskazania jej najważniejszych kierunków badawczo-rozwojowych.

Inauguracja obchodów 70-lecia polskiej informatyki nastąpi podczas Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDSI) 17 maja 2018 r. Obchody, organizowane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne, składać się będą z cyklu konferencji, seminariów i publicznych debat organizowanych w tym roku w różnych miejscach Polski. Ich podsumowaniem będzie grudniowa konferencja na Politechnice Warszawskiej. Wówczas też, na budynku przy ul. Śniadeckich 8 w Warszawie, gdzie w 1948 r. mieścił się PIM, zostanie uroczyście odsłonięta tablica pamiątkowa.

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl