Kandydaci do tytułu "Złoty Inżynier 2017": Dariusz Litwin. Michał Gąsiorek


14-09-2017 17:57:03

Dariusz Litwin

Pracownik Instytutu Optyki Stosowanej imienia prof. Maksymiliana Pluty-INOS od ponad 30 lat. Od 2014 jest zatrudniony w Zakładzie Optyki Fizycznej na stanowisku profesora instytutu. Stopień magistra inżyniera otrzymał na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej (obecnie Mechatroniki), Politechniki Warszawskiej w 1984, a doktora w 1994 na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.

Jest laureatem amerykańskiej nagrody „Theodore Maiman Award” ustanowionej przez SPIE-The International Society for Optics and Photonics i Laser Centers of America w Los Angeles- 1993. W 2004 otrzymał Nagrodę Zespołową Pierwszego Stopnia Rektora Politechniki Warszawskiej. Od 2005 był wiceprezesem, a od 2007 jest prezesem firmy OPTOLAB Sp. z o.o., która pełni rolę spin-offu Instytutu.

Od 2008 jest członkiem Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Fotonicznego, które powstało w miejsce Sekcji Polskiej SPIE, a od 2017 kierownikiem tej komisji. Od 2016 aktywnie działa również jako doradca Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetów Brytyjskich (BAS) organizując dla polskich studentów brytyjskich uczelni praktyki wakacyjne w polskich jednostkach naukowo-badawczych. W 2016 otrzymał w SPIE status „Senior Member”. Podstawowy obszar działalności badawczo-rozwojowej obejmuje: optyczne i optoelektroniczne systemy pomiarowe w zastosowaniach naukowych i przemysłowych, badania w zakresie interferometrii, profilometrii (od 2003) spektrometrii (od 2012).

W ostatnich latach do tej listy dołączyła tematyka bezpieczeństwa ruchu drogowego i eksperymentalnego oznakowania dróg i skrzyżowań. Jest głównym autorem kilkudziesięciu prac i projektów badawczych, współautorem ponad 70 publikacji w pismach naukowych oraz 17 patentów (zgłoszonych w latach 2004-2017).

Po wstąpieniu Polski do UE brał udział w 5 projektach finansowanych przez Komisję Europejską, w tym kierował zespołem INOS w projekcie INA (2004-2007) poświęconym mikroskopii helowej. Jego prawdziwą pasją życiową jest działalność innowacyjna dla przemysłu. zb

 

Michał Gąsiorek

Młody mgr inż. rolnik po Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, główny hodowca w PP-H AGROPOL Sp. z o. o. w Sokołowie w woj. wielkopolskim. Jest ponadto absolwentem Akademii Finansów Warszawie -kierunek europeistyka oraz Uniwersytetu Warszawskiego -stosunki międzynarodowe.

Funkcję głównego hodowcy powierzył mu ojciec Rajmund Gąsiorek- znany jako światowej klasy hodowca zwierząt futerkowych, który jest właścicielem spółki AGROPOL.

Michał Gąsiorek kandyduje w do tytułu Wzorowy Agroprzedsiębiorca 2017, w prestiżowym konkursie miesięcznika AGRO.

Gospodarstwo AGROPOL w Sokołowie, należy do grupy największych w kraju. Gospodaruje na ok. 3 tys. hektarów użytków rolnych, W strukturze jego upraw największą pozycję stanowi kukurydza na ziarno (ok. 1200 ha) ponadto prowadzi uprawę pszenicy (150 ha), jęczmienia (100 ha), kukurydzy na kiszonkę (280 ha) oraz uprawia lucernę, a także użytkuje łąki i pastwiska. Te ostatnie rośliny stanowią bazę paszową dla stada ponad 1900 sztuk bydła, w tym 860 krów dojnych o średniej, bardzo wysokiej, wydajności 11 500 l mleka rocznie. Ten wskaźnik sytuuje oborę AGROPOL-u w gronie najbardziej wydajnych w kraju. Hale udojowe są wyposażone najnowocześniejsze urządzenia techniczne, a mleko w klasie extra odbierane jest przez Średzką Spółdzielnię Mleczarską „Jana” w Środzie Wielkopolskiej.

Spółka pozyskuje i sprzedaje materiał hodowlany o wysokim potencjale genetycznym, a jej produkty szczycą się ministerialnym certyfikatem „Dobre bo polskie”. Dzięki wdrożeniu programów komputerowych do oceny zwierząt i doboru ojców potomstwa spółka sprzedaje do dalszej hodowli wiele buhajków i ok 80 jałówek cielnych rocznie. Wszystkie mlecznej rasy holsztyńsko- fryzyjskiej. 

Inż. Michał Gąsiorek podwyższa swoje kwalifikacje na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu chcąc w najbliższym okresie uzyskać stopień doktora nauk rolniczych. Konikiem Michała Gąsiorka w pracy hodowcy jest dobrostan zwierząt, ale praca doktorska ma dotyczyć żywienia bydła mlecznego. hp

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl