Parlament 500 milionów. Macierzyństwo a jesień życia. Podatek do wiadomości


14-09-2017 17:49:50

Macierzyństwo a jesień życia

Jesteś kobietą? Twoja pensja jest średnio o 16% niższa od tego, co zarabia kolega pracujący na takim samym stanowisku. Jeszcze gorzej będzie, gdy przejdziesz na emeryturę – różnice w wysokości emerytur kobiet i mężczyzn wynoszą w Unii Europejskiej już prawie 40%. A jeżeli rodziłaś i wychowywałaś dzieci, twoja emerytura będzie jeszcze mniejsza.

Różnice w wysokości emerytur, które w co drugim państwie członkowskim – mimo wprowadzania programów równościowych – znacznie pogłębiły się w ciągu ostatnich 5 lat, wynikają głównie z różnic na rynku pracy. Więcej kobiet pracuje na niepełny etat, za niższe stawki godzinowe, a ich staż pracy jest krótszy z powodu obowiązków rodzinnych. Z drugiej strony jeśli zsumować pracę zawodową i w domu, opiekę nad dziećmi i osobami chorymi w rodzinie, kobiety pracują znacznie dłużej od mężczyzn.

Największa równość panuje w Estonii (3,7% różnicy w wysokości świadczeń), najwyższa luka jest na Cyprze (48%), w Polsce przeciętna emerytura kobiety jest o ok. 500 zł niższa niż świadczenie mężczyzny.

- Widzimy ogromną niesprawiedliwość wobec kobiet, które po przejściu na emeryturę tracą finansową niezależność, mogą też doświadczyć biedy. Musimy to zmienić, wykorzystując wszelkie możliwe środki stwierdziła Constance Le Grip (Europejska Partia Ludowa. Francja).

Parlament przyjął rezolucję (433 głosy za, 67 przeciw i 175 wstrzymujących się), w której zaproponował rozwiązania zmniejszające pogłębiającą się lukę emerytalną. Należy stosować zasadę równej płacy za tę samą pracę i umożliwić kobietom pracowanie dłużej z krótszymi przerwami w zatrudnieniu. Oprócz wspierania elastycznego czasu pracy ważne jest promowanie lokalnych ośrodków opieki nad dziećmi oraz osobami starszymi, oferujących usługi wysokiej jakości w przystępnej cenie. Trzeba zachęcać mężczyzn do korzystania z urlopów ojcowskich i rodzicielskich.

Dobrym rozwiązaniem są „punkty składkowe za opiekę”, czyli odprowadzanie składek emerytalnych za czas opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny. Państwa członkowskie powinny również zapewnić w systemach emerytalnych środki korekcyjne, chroniące najsłabsze grupy.

Podatek do wiadomości

Posłowie poparli projekt przepisów (534 głosów za, 98 przeciw, 62 wstrzymujących się), które zobowiązują międzynarodowe korporacje do publicznego informowania, w których krajach – również poza Unią Europejską – i w jakiej wysokości płacą podatki. Nowe prawo obejmie globalnie działające firmy, których obroty przekraczają 750 mln euro.

Uchylanie się od opodatkowania przez globalne firmy kosztuje co roku państwa członkowskie 50-70 mld euro straconych przychodów.

Informacje na temat podatków dochodowych firm międzynarodowych zostaną przygotowane wg wspólnego wzoru we wszystkich jurysdykcjach podatkowych, w których działa firma. Dane mają być dostępne bezpłatnie i bez ograniczeń na stronie firmy.

Przedsiębiorstwa miałby również obowiązek wypełnienia zarządzanego przez Komisję Europejską rejestru publicznego, w którym znajdą się następujące dane: nazwa firmy, jej lokalizacja, lista spółek zależnych, krótki opis działania, liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, wysokość obrotów netto, kapitał zakładowy, wysokość zysku lub straty przed opodatkowaniem, wysokość skumulowanych zysków, wysokość podatku dochodowego zapłaconego przez firmę i jej filie w określonych jurysdykcjach podatkowych, informacja o preferencyjnym opodatkowaniu.

W przypadku gdy ujawnienie niektórych szczegółowych informacji handlowych mogłoby zagrażać pozycji firmy, możliwe jest zwolnienie z obowiązku o raportowaniu. Zwolnienia muszą być odnawiane każdego roku i będą obowiązywać jedynie pod jurysdykcją państwa dopuszczającego zwolnienie. Za każdym razem państwo członkowskie musi poufnie powiadomić KE, czego dotyczy pominięta informacja i uzasadnić swoją decyzję. Z kolei Komisja co roku opublikuje listę firm, którym przyznano zwolnienia oraz zwięzłe wyjaśnienie w tej sprawie. Firmy, które straciły prawo do zwolnień, będą musiały natychmiast upublicznić pominięte dane.

oprac. if

Na podst. Serwisu prasowego Parlamentu Europejskiego

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl