Wydarzenia


14-09-2017 16:35:10

Azoty budują B+R

W Tarnowie rozpoczęła się budowa nowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Grupy Azoty S.A. Inwestycja pozwoli Grupie Azoty zwiększyć udział prac własnych w działalności badawczej. W trakcie uroczystej inauguracji budowy wicepremier Jarosław Gowin stwierdził, że otwarcie Centrum. jest wielką szansą zarówno dla Małopolski, jak i dla całej polskiej gospodarki, jest to również szansa dla rozwoju polskiej nauki i zacieśnienia więzi pomiędzy przemysłem, nauką i szkolnictwem wyższym. Dzięki tej inicjatywie Tarnów ma szansę stać się jednym z najważniejszych centrów badawczo-rozwojowych w Europie. 

Ministerstwo Rozwoju dotuje inwestycję 20 mln zł w ramach programu Inteligentny Rozwój. Całkowity koszt – 88 mln zł. jaz.

Nowe miliardy dla twórczych firm

W tym jednym z najpopularniejszych konkursów NCBR najlepsze projekty, obejmujące innowacyjne rozwiązania i technologie oraz mające potencjał komercjalizacji efektów ich prac, mogą otrzymać dofinansowanie prowadzonych prac b+r. W dotychczasowych naborach wpłynęło ponad 3,5 tys. wniosków, spośród których ponad 450 uzyskało dofinansowanie o łącznej wartości przekraczającej 2 mld zł. W nowych konkursach wprowadzono zmiany, m.in. możliwość uzyskania dofinansowania prac przedwdrożeniowych: opracowania dokumentacji wdrożeniowej, usług rzecznika patentowego, testów, certyfikacji i badania rynku. Na projekty zgłaszane przez MŚP czeka 1 mld zł (100 mln zł na projekty z Mazowsza i 900 mln zł – z pozostałych województw), a przez duże przedsiębiorstwa - 350 mln zł. Nabór w obu konkursach potrwa od 2.10. do 29.12.2017 r. boj

Łukasiewicz zamiast NIT-u

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zadecydowało, że zamiast proponowanego wcześniej Narodowego Instytutu Badawczego (NIT), w którego skład miało wejść 35 instytutów badawczych podległych Ministerstwu Rozwoju, powstanie Sieć Badawcza Łukasiewicz.

O zmianie koncepcji zadecydowały wyniki konsultacji projektu ustawy o NIT. Najwięcej kontrowersji partnerów społecznych budził zapis o odebraniu instytutom osobowości prawnej, takie rozwiązanie mogłoby bowiem ograniczyć bezpośrednią współpracę instytutów z przedsiębiorstwami i pogorszyć ich efektywność.

Jak podkreśla wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Dardziński, zmiana dotyczy zagadnień prawnych związanych z istnieniem instytucji, a nie samej koncepcji merytorycznej. Sieć połączy kilkadziesiąt instytutów badawczych, prowadzących prace rozwojowe w dziedzinach priorytetowych dla Polski. Ideę sieci oddaje nazwisko patrona, który dokonał przełomowego odkrycia, opatentował je i na tej podstawie zbudował przemysł. Pracą połączonych w sieci instytutów będzie kierować centralny instytut, przy jego prezesie będzie działać kolegium doradców i rada.

Ustawa o Sieci Badawczej Łukasiewicz może wejść w życie już 1 stycznia 2018 r. if

Polipropylen z Polic

Spółka PDH Polska, należąca do Grupa Azoty Police stawia w polickiej podstrefie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (PSSE) na 50 ha instalację do  produkcji propylenu i – w perspektywie – polipropylenu, ważnych półproduktów chemicznych, dotąd importowanych. W Policach zatrudnienie znajdzie ok. 200 osób. W ramach inwestycji w PSSE, PDH Polska może uzyskać do 428 mln zł pomocy publicznej. boj

Nauka będzie w Krakowie

19-20 września w Krakowie odbędzie Narodowy Kongres Nauki, zwieńczenie prowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego debaty nad założeniami do ustawy – Konstytucja dla nauki. Rozmowy ze środowiskiem akademickim i ekspertami odbywały się przez ostatni rok podczas 9 konferencji programowych i konsultacji w  ośrodkach akademickich w całym kraju. 

Podczas kongresu zostanie przedstawiona i przedyskutowana koncepcja nowych ram ustawowych dla szkolnictwa wyższego w Polsce. Ustawa 2.0 obejmie całość problematyki związanej z tą dziedziną, dziś regulowaną przez cztery ustawy. NKN zajmie się także wykorzystaniem funduszy krajowych i unijnych służących rozwojowi badań podstawowych i stosowanych, ich komercjalizacji oraz współpracy nauki z gospodarką. if

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl