Pomysł całkiem odlotowy…


14-09-2017 16:20:24

Zakupienia lornetki w celu dokładniejszego zapoznania się z obiektem, mimo całej sympatii do zespołu Golec uOrkiestra, nie da się podnieść do rangi wynalazku. Zainteresowany myślał racjonalnie dokonując zakupu sprzętu optycznego. Mimo uzbrojenia wzroku i poniesienia kosztów wciąż był na Skoncentrowany na projekcie pracował wytrwale nad osiągnięciem upragnionego celu. Zupełnie jak zmotywowany przewidywanym sukcesem wynalazca, prawda? “Wpadający czasem do głowy pomysł” warto zatrzymać. Obejrzeć ze  wszystkich stron. Policzyć siły na zamiary. Może szczególnie wówczas, kiedy wydaje się absurdalny, powiedzmy całkiem odlotowy...

ZASKAKUJĄCE

Walt Disney kochał innowacje. Ta miłość była odwzajemniana i nawet całkiem odlotowe pomysły realizowano. Miał pieniądze i potrafił je zdobywać. Wyszukiwał też właściwych wykonawców. Zostawił po sobie wiele zrealizowanych projektów, modne dziś określenie, pozornie niemożliwych, czytaj odlotowych. Ja jednak nie o historii techniki, bardziej o miłości do niej, która wymaga poświęceń.

BEZ ŻARTÓW

Całkiem poważnie pracujemy dla postępu od ponad czterdziestu lat. Tak dojrzała jest Olimpiada Wiedzy Technicznej. A imię jej XLIV. Nigdy nie wypisujemy na sztandarach, że rozwijamy, wspieramy, inicjujemy innowacyjność. Nie wpisujemy tego także do Regulaminu Zawodów OWT. Nie sprawdzamy wiedzy. Promujemy natomiast pewną biegłość uczestników w naukach podstawowych.

Szczególnie interesuje nas skuteczne odtwarzanie nawet fragmentów  zapamiętanych treści, wykresów, rysunków, tabel. Usprawnia to i przyspiesza uzupełnianie wiedzy w oparciu o różne dostępne na zawodach źródła. I najważniejsze – samodzielne, twórcze jej wykorzystanie w sytuacjach problemowych… Do naszego języka na stałe weszło określenie elegancko rozwiązane zadanie.

OWT opracował i przetestował na Śląsku dr nauk technicznych Zygmunt Kalisz. Ostatnio z młodzieńczym zapałem zbierał, porządkował i systematyzował materiały archiwalne olimpiady.  Z założenia wykorzystujemy tematykę wielu szkolnych  przedmiotów, które z natury rzeczy są dla nas bazą intelektualną.

Kiedy OWT miała numer jednocyfrowy wielki autorytet prof. Janusz Tymowski zainicjował nasze działanie w kierunku rozbudzania innowacyjności. Uznał wielki potencjał intelektualny naszych finalistów. Tylko jeden raz rozmawiałem z profesorem. Pamiętam jego słowa - …cóż może wymyślić robotnik?

Olimpiada ma trzy rozłożone w czasie etapy. Podstawą są zadania wymagające zrozumienia  zagadnienia zakończone stosownymi obliczeniami. Ale zawsze są jeszcze zadania optymalizacyjne i informatyczne.

PROBLEM TECHNICZNY

Problem techniczny daje stosunkowo najwięcej punktów, ale także zmusza finalistów do innej, odmiennej pracy umysłowej. Wybór i sformułowanie problemu powinno być pracą zbiorową Komitetu Głównego. Myślę, że będzie to rozwinięcie myśli profesora Jana Oderfelda, który największą uwagę przykładał do stawiania uczestnikom czasem zaskakujących problemów do rozwiązania. Mając prawie 100 lat wspaniale dogadywał się z zawodnikami na temat zadań. Pamiętam jak, w czasie omawiania i zatwierdzania przygotowanych tematów, jeden z nas  zasugerował rozwiązanie graficzne rysując je na tablicy. Usłyszeliśmy, że dokładnie takie właśnie rozwiązanie zaproponował w 1932 roku kolega  inż. (tu padło imię i nazwisko). Rozwiązanie to wówczas przyjęto i wprowadzono w życie.

POSZALEĆ Z POMYSŁEM

Sposoby rozwiązania tegoo samego problemu mogą być zupełnie różne, a nasi finaliści mogą poszaleć z pomysłami. Dlatego powinniśmy założyć, a nawet zaplanować, że nie będzie jednego słusznego rozwiązania. Premiować należy jasne przedstawienie toku myślenia, wskazanie nawet wielu wariantów. Może dyskusja z samym sobą niekoniecznie zakończona ostatecznym wyborem. Zwięzłe wypowiedzi, oszczędność słów. Ekonomiczne wykorzystanie czasu oraz nielimitowanych kartek brudnopisów i czystopisów.  Mile widziane szkice. Można poszaleć, puścić wodze fantazji, bez wspomagania komputerowego.

OD KUCHNI

W tym miejscu poinformuję, że dyskutowaliśmy w KG o zasadności wyeliminowania papieru i przeniesienia OWT w przestrzeń cyfrową. Wówczas zdania  były podzielone. Rzecz całą odłożono nie tylko z powodu “braku armat”. Dziś dowiaduję się, że bezrefleksyjna zbyt wczesna cyfryzacja w domu i szkole może prowadzić do “cyfrowej demencji”. Jeżeli głowa pracuje, komputer pomoże. Komputer  bez głowy może się okazać mało przydatny. 

Nie widzę problemu w braku wzorcowych (najlepszych rozwiązań). Nie będziemy ich podawali. Ocenianie prac nie będzie łatwe. Potrafimy je komisyjnie wyważyć i określić wartość w punktach.

OGÓLNIE O WYNALAZCZOŚCI

Wynalazki nie dadzą się zadekretować, zaplanować, przewidzieć. Bardzo łatwo je przeoczyć i niejednokrotnie bezpowrotnie stracić. Każda próba wprowadzenia przedmiotu wynalazczość, innowacyjność, wizjonerstwo  techniczne ośmieszy zarówno inicjatorów jak wykonawców.  Dotyczy  to każdego poziomu kształcenia z doktoratem włącznie. Równie mizerne efekty dałoby wprowadzenie przedmiotów kreatywność, mądrość, uczciwość, pomysłowość, szczęście…

Tuż przed narodzinami OWT istniał ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Wynalazczości. Moi dobrze przygotowani podopieczni  wystartowali na moją prośbę i bez trudu zdobyli czołowe lokaty. Piękne dyplomy długo zdobiły ściany szkoły. To jednak nie było TO. Bo jakąż przydatność dla młodego wynalazcy ma wiedza urzędniczo organizacyjna?

Obecnie trwa Jubileuszowy, X Konkurs Młody Innowator. Dzieło MEN, Komitetu Naukowo-Technicznego FSNT-NOT, TKT i Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Powstają różnorodne realne rozwiązania techniczne uczniów różnych szkół. Zaletą jest dostępność i to, że każda praca podlega ocenie. Ten konkurs podoba mi się mimo, że wprawdzie w stopniu minimalnym, ale  konkuruje z OWT.

Andrzej Bieniek

W listopadzie 2016 odszedł wspomniany powyżej dr Zygmunt KALISZ

W grudniu  2016 odszedł inż. Jerzy JASIUK. Od zawsze członek KG OWT.  Opanowany i niespotykanie punktualny. Zasłużony dla muzealnictwa i techniki, o której pięknie mówił na falach Polskiego Radia  

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl