90-lecie J. Szpotańskiego


14-09-2017 16:12:40

Kiedy Jacek Szpotański pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich w latach 1981-84 i 1990–94, dbał zawsze o to, aby organizacja, której przewodził zasłużyła na miano stowarzyszenia prawdziwych Przyjaciół. I dlatego - między innymi - zaproponował, aby wszyscy członkowie tej największej, zrzeszonej w ramach FSNT NOT organizacji inżynierskiej, mówili do siebie po imieniu. I ten właśnie fakt został przypomniany i szczególnie mocno podkreślony przez prezesa SEP Piotra Szymczaka kiedy witał Jacka Szpotańskiego podczas obchodów  Jubileuszu 90-lecia Jego urodzin. Zorganizowane przez SEP uroczystości odbyły się w Warszawskim Domu Technika NOT 17 sierpnia 2017 r.

Pierwsza seminaryjna część spotkania była poświęcona dorobkowi Szanownego Jubilata w przemyśle, nauce i technice, macierzystym SEP-ie oraz w całym ruchu inżynierskim z podkreśleniem udziału w merytorycznej działalności Muzeum Techniki. Na temat rozlicznych zasług Jubilata – między innymi – na rzecz budowania autorytetu organizacji w środowisku menadżerskim i inżynierskim i silnej pozycji eksperckiej SEP oraz Jego osiągnięć dla krajowego przemysłu elektrotechnicznego mówili liczni prelegenci: Ewa Mańkiewicz-Cudny, prezes NOT, Piotr Szymczak, prezes SEP, Miłosława Bożentowicz, prezes Oddziału Warszawskiego SEP, Jerzy Hickiewicz, profesor PO, Mieczysław Gering, prof. PW, Jacek Zawadzki, przedstawiciel Oddziału Krakowskiego SEP, Konrad Maj z Uniwersytetu SWPS.

Głos zabrał również Ryszard Migdalski, dyrektor ds. Targów ZIAD, który odczytał okolicznościowy list prezydenta Bielska – Białej i wręczył Jubilatowi statuetkę za wkład w promocję polskiego przemysłu elektrotechnicznego przyznaną podczas Międzynarodowych Targów „Energetab”. Jacek Szpotański ustanowił przed wielu laty nagrodę im. Kazimierza Szpotańskiego¸swego ojca, twórcy polskiego przemysłu elektrotechnicznego i jest ona rokrocznie właśnie wręczana na Targach  „Energetab” polskim firmom elektroenergetycznym za innowacyjne rozwiązania techniczne prezentowane na tych targach.

Prezes SEP, Piotr Szymczak przekazał Jackowi Szpotańskiemu Jego portret oraz uhonorował Jubilata Medalem im. Doliwo- Dobrowolskiego; prezes Oddziału Zagłębia Węglowego SEP, Jerzy Barglik wręczył Jubilatowi Medal im dr inż. Zbigniewa Białkowskiego, a prezes oddziału Bielsko-Bialskiego, Krzysztof Sitkiewicz medal im. inż. Karola Franciszka Pollaka.

Druga część spotkania, towarzyska, była naturalną okazją do wzniesienia toastu na cześć Szanownego Jubilata. Oczywiście nie mogło się obyć bez wręczenia wielu okolicznościowych listów, dyplomów itp. oraz ogromnego tortu urodzinowy dla kolegi Jacka Szpotańskiego A kolejka do składania życzeń była długa. I nic w tym dziwnego, skoro jubileusz Jacka Szpotańskiego zgromadził liczne grono Jego Przyjaciół.

W trakcie trwania uroczystości goście dokonywali wpisów do Księgi Pamiątkowej. Została ona też uzupełniona o liczne adresy gratulacyjne, nadesłane przez osoby, które nie mogły osobiście wziąć udziału osobiście w spotkaniu z jubilatem. Zgodnie z życzeniem Jacka Szpotańskiego, aby zamiast kwiatów wspomóc Dom Dziecka nr 2 im. Janusza Korczaka w Warszawie, dokonywano wpłat na konto tej placówki. Wychowankowie i kierownictwo Domu Dziecka przekazali na ręce Jubilata pismo z podziękowaniami oraz okolicznościową piękną laurkę.

Uroczystości miały również znakomitą oprawę muzyczną. W ich trakcie wystąpił zespół kameralny, a na program koncertu złożyła się muzyka filmowa. Grane były przyjęte rzęsistymi oklaskami utwory muzyczne Henry’ego Manciniego, Carlosa Gardena, czy Waldemara Kazaneckiego. Kilkuset uczestników Jubileuszu – z akompaniamentem orkiestry - odśpiewało dla Jubilata gromkie „Dwieście lat”. Jubileusz zakończyło spotkanie koleżeńskie z udziałem Szanownego Jubilata i Jego Rodziny w mieszczącej się w siedzibie FSNT NOT restauracji Avangarda.

Marek Bielski

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl