Pani, która ognia się nie boi


14-09-2017 13:02:08

Dr inż. Małgorzata Skalska, specjalistka ds. materiałów ogniotrwałych w Centrum Badawczo-Rozwojowym Materiałów Ceramicznych w Zakładach Magnezytowych „Ropczyce” S.A.

Parę zdań z CV

Absolwentka Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 1991 r. ukończyła na tym samym wydziale Podyplomowe Studium Materiałów Ogniotrwałych w Hutnictwie. Stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa uzyskała w 2004 r., przedstawiając zrealizowaną na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej (Katedra Nauki o Materiałach) rozprawę poświęconą metodom kształtowania odporności materiałów ogniotrwałych niewypalanych zawierających węgiel na czynniki niszczące występujące podczas eksploatacji.

Od początku jest związana z Zakładami Magnezytowymi „Ropczyce” S.A., w których pracuje nieprzerwanie od 1983 r.

Wynalazki, patenty, wdrożenia

Wyspecjalizowała się w dziedzinie materiałów ogniotrwałych, ceramiki, bez której trudno byłoby mówić o nowoczesnym hutnictwie i innych gałęziach przemysłu, gdzie procesy technologiczne przebiegają w wysokich temperaturach. Projektuje i doskonali technologie produkcji wyrobów, które stosuje się jako wyłożenia ogniotrwałe urządzeń w przemyśle stalowym. Tak kształtuje ich właściwości, aby zapewnić im jak najwyższą odporność na czynniki mechaniczne i chemiczne, związane z oddziaływaniem ciekłej stali i agresywnych żużli, w temperaturach często przekraczających 1700°C.  Pracę zaczynała od prób i badań nad technologią nowej generacji zasadowych niewypalanych wyrobów zawierających węgiel. W 1985 r. technologię tę z sukcesem wdrożono do produkcji w ZM ,,Ropczyce” S.A. W kolejnych latach doskonaliła nową technologię i zajmowała się optymalizacją doboru materiałów ogniotrwałych dla poszczególnych urządzeń przemysłu stalowego, uwzględniając strefowe zróżnicowanie ich wyłożeń ogniotrwałych w zależności od rodzaju dominującego czynnika niszczącego.

Podsumowując wdrażane technologie, w 1999 r. opracowała i wprowadziła zasady nowej systematyki wyrobów niewypalanych z węglem produkowanych w ZM „Ropczyce” S.A. Efektem tej pracy jest m.in. określenie nazewnictwa wyrobów w zależności od składu części magnezjowej, poziomu węgla i jego rodzaju oraz obecności lub braku antyutleniaczy.

Pracując jako technolog i współpracując z zewnętrznymi placówkami naukowo-badawczymi, wniosła znaczący wkład podczas wdrażania do produkcji również innych technologii: niewypalanych wyrobów magnezjowo-chromitowych w otulinach stalowych, wypalanych wyrobów magnezjowo-spinelowych dla przemysłu cementowniczego, wysokiej jakości wypalanych zwartych wyrobów magnezjowo-chromitowych przeznaczonych dla przemysłu stalowego i miedziowego oraz mas zatykarkowych przeznaczonych do otworów spustowych wielkich pieców.

Dr inż. Małgorzata Skalska ściśle współpracuje z producentami surowców i dodatków. Bardzo ważnym elementem jej pracy są analizy „post mortem” wyrobów w aspekcie warunków ich eksploatacji, obejmujących najważniejsze czynniki termiczne, chemiczne, mechaniczne oraz czas ich oddziaływania. Starannie gromadzona dokumentacja badań i przeprowadzanych analiz stanowi podstawę do poszukiwania nowych rozwiązań, które pozwalają zwiększyć żywotność wyłożenia ogniotrwałego podstawowych urządzeń stosowanych w przemyśle stalowym. Wiele czasu i uwagi poświęca także kontaktom z przedstawicielami stalowni, doradzając im podczas rozwiązywania problemów eksploatacyjnych i przy doborze wyrobów na wyłożenia ogniotrwałe konwertorów tlenowych, łukowych pieców elektrycznych i kadzi.

Jest autorką 4 patentów. Wszystkie zostały wykorzystane w przemyśle.

Nagrody

W uznaniu za pracę zawodową otrzymała: brązowy i srebrny krzyż zasługi, złotą honorową odznakę SITPH, a także medal za wieloletnią pracę i szczególne zaangażowanie w rozwój firmy z okazji jubileuszu 30-lecia Zakładów Magnezytowych „Ropczyce” S.A. W 2002 r. została wyróżniona w Konkursie-Plebiscycie „Wynalazczyni 2001” zorganizowanym przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz redakcję Przeglądu Technicznego (druga edycja konkursu).

Publikacje, konferencje, aktywność naukowa

Swoje osiągnięcia i efekty realizowanych prac badawczych prezentuje na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Jest autorką i współautorką 27 wygłoszonych referatów i 16 publikacji pokonferencyjnych.

Prywatnie

Kocham swoją pracę i traktuję ją jako pasję i powołanie życiowe, które należy jak najlepiej realizować. Jestem szczęśliwa, że ,,Zakłady Magnezytowe” Ropczyce S.A. z którymi związana jestem już od praktyk studenckich, umożliwiły mi realizację pracy twórczej, która jest moim przeznaczeniem.

Utalentowana artystycznie, w młodości malowała, śpiewała i grała na gitarze. Marzyła o karierze artystycznej, przygotowując się do studiów na Akademii Sztuk Pięknych. Los jednak pozmieniał plany. Sztalugi i farby czekają na lepszy czas. Zaangażowana w absorbującą pracę zawodową i opiekę nad chorą mamą, odpoczywa w pielęgnowanym przez siebie ogrodzie. Wnikliwość obserwacji i wrodzone poczucie humoru sprawiły, że od kilku lat opisuje wierszem ważniejsze wydarzenia w swojej firmie, wnosząc trochę uśmiechu w często trudną, pełną problemów codzienność.

if

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl