Wydarzenia


29-08-2017 17:36:41

Dla nowoczesnej energetyki

Wzrost innowacyjności sektora elektroenergetycznego w perspektywie roku 2023 jest celem realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i  Rozwoju, a zainicjowanego przez Polski Komitet Energii Elektrycznej, programu sektorowego PBSE.

Celem programu PBSE jest wsparcie wysiłków przedsiębiorców tworzących technologie i rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo energetyczne Polski oraz efektywność sektora energetycznego, co ma ogromne znaczenie dla całej gospodarki. W II konkursie na przedsiębiorców tworzących technologie i rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo energetyczne Polski, efektywność sektora energetycznego, udział energii pozyskiwanej z OZE i ograniczające emisję zanieczyszczeń czeka 120 mln zł (w I konkursie dofinansowano 24 projekty o wartości prawie 93 mln zł). Wnioski o dofinansowanie prac b+r i prac przedwdrożeniowych będzie można składać od 2 października do 1 grudnia. Minimalna wartość projektu to 2 mln zł, a maksymalna 40 mln zł. boj

„Opole” na finiszu

Budowa bloków nr 5 i nr 6 w opolskiej elektrowni to największe inwestycja infrastrukturalna od 1989 r. w Polsce. Zaawansowana w 80% inwestycja wkracza teraz w kolejną fazę budowy, jaką jest rozruch bloku nr 5. Dwa nowe bloki – o mocy brutto 900 MW każdy – uplasują Elektrownię Opole nie tylko w czołówce najnowocześniejszych elektrowni na świecie, ale wydatnie zwiększą stopień zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Nowe bloki, należącej do Polskiej Grupy Energetycznej elektrowni, produkować będą do 12,5 TWh energii elektrycznej rocznie, co pozwoli zaspokoić potrzeby ponad 4 mln gospodarstw domowych. mb

1,2 mld euro na odpady

Polska jest jednym z krajów, którym Komisja Europejska potwierdziła spełnienie tzw. warunku ex-ante dotyczącego gospodarki odpadami. Obejmuje on 4 kryteria: opracowanie Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (KPGO) uwzględniającego cele tzw. Dyrektywy odpadowej; przygotowanie dokumentów legislacyjnych; zaktualizowanie wojewódzkich planów gospodarki odpadami i dostosowanie ich do zapisów KPGO; wprowadzenie do priorytetów finansowania NFOŚiGW i WFOŚiGW pilotażowych projektów związanych ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów biodegradowalnych oraz opracowanie programu akredytacyjnego dla audytorów przeprowadzających audyty przedsiębiorców.

Komisja, akceptując przekazane przez Polskę dokumenty, zastrzegła jednak, że do wsparcia kwalifikują się wyłącznie projekty uwzględnione w obowiązującym planie gospodarki odpadami danego województwa, a dofinansowanie może być udzielane projektom realizowanym w gminach, które faktycznie wdrożyły selektywną zbiórką odpadów komunalnych. Na beneficjentów czeka ponad 822 mln euro z Programu Infrastruktura i Środowisko oraz ok. 400 mln euro z programów regionalnych.

Dofinansowanie otrzymają projekty znajdujące się w obowiązującym planie gospodarki odpadami, w gminach objętych selektywną zbiórką odpadów komunalnych. boj

W Bochni

Największy na świecie producent małych silników stosowanych w motoryzacji wybuduje na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego pierwszą fabrykę w Europie. Od 2019 r., przy udziale polskich inżynierów, w Bochni będą produkowane silniki sterujące m.in. szybami, spryskiwaczami i pasami bezpieczeństwa. W budowę zakładu japoński Mabuchi Motor zainwestuje ok. 360 mln zł (83,4 mln euro). Do 2023 r. inwestor planuje też stworzyć 400 nowych miejsc pracy. boj

Elektryczne autobusy

Do 22 września Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjmuje wnioski w ramach programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS). Część 2) GEPARD – Bezemisyjny transport publiczny dotyczy przedsięwzięć obniżających zużycie energii i paliw w publicznym transporcie zbiorowym: zakup nowych autobusów elektrycznych, szkolenie kierowców, modernizację bądź budowę stacji ładowania wykorzystywanej tylko do obsługi publicznego transportu zbiorowego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego i podmioty świadczące, na podstawie zawartej z nimi umowy, usługi w zakresie takiego transportu. W programie 41 mln zł przeznaczono na dotacje, a 159 mln zł na pożyczki. boj

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl