Co pan na to, inżynierze? Jubileusz Jacka Szpotańskiego


29-08-2017 17:31:56

17 sierpnia 2017 r. przypadła 90. rocznica urodzin wielce zasłużonego dla elektroenergetyki polskiej i rozwoju działalności Stowarzyszenia Elektryków Polskich, członka honorowego tej organizacji, inżyniera elektryka Jacka Szpotańskiego.

***

Jacek Szpotański – inżynier elektryk oraz magister ekonomii, wybitny specjalista w dziedzinie elektroenergetyki był dwukrotnie wybierany prezesem SEP. Pełnił tę zaszczytną funkcję w latach 1981–1987 i 1990–1994. Swoją wieloletnią aktywnością zawodową i społeczną na trwałe zapisał się zarówno w dziejach elektrotechniki i energetyki polskiej, jak i w historii zrzeszonych w Naczelnej Organizacji Technicznej organizacji pozarządowych. Ofiarny działacz społeczny, nestor elektryków polskich. Oficjalnie został członkiem SEP w 1953 r., ale od najmłodszych lat był zaangażowany w pracę społeczną tej organizacji. Jego ojciec, Kazimierz Szpotański, pionier przemysłu elektrotechnicznego w Polsce, był członkiem założycielem SEP i jego prezesem. Podczas okupacji hitlerowskiej Polski w latach 1939–1945 Kazimierz Szpotański kierował wespół z innymi członkami ZG SEP działalnością konspiracyjną Stowarzyszenia.

***

Jacek Szpotański za dokonania zawodowe oraz zasługi na niwie społecznej został wyróżniony m.in. odznakami honorowymi: złotymi SEP i NOT oraz „diamentową” odznaką NOT i „szafirową” SEP. Został uhonorowany również medalami SEP im.: M. Pożaryskiego, J. Groszkowskiego, R. Podoskiego, A.Hoffmanna, J. Obrąpalskiego i P.J. Nowackiego oraz innymi odznaczeniami. Był i jest nadal członkiem wielu organizacji technicznych i gospodarczych.

Ad multos annos, Drogi Jubilacie.                             

mb

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl