Inż. Zdzisław Juchacz


04-03-2015 13:42:07

Moje dorosłe życie było związane z wojskiem, a dyplom inżyniera elektryka, będąc oficerem zdobywałem w Wieczorowej Szkole Inżynierskiej (obecnie Politechnika Warszawska)w stolicy. Podwyższałem to wykształcenie, ale już z zakresu optoelektroniki, na Wojskowej Akademii Technicznej. Umiejętności menedżerskie podwyższałem na studiach podyplomowych w Warszawskiej Szkole Zarządzania.
Te ostatnie stały się niezbędne, gdy w 1992 r., po kilku latach pracy na ważnych stanowiskach w Wojskowych Zakładach Uzbrojenia Nr 2 zostałem dyrektorem tej firmy, którą nadal zarządzam, ale od 2008 r. w roli Prezesa Zarządu-Dyrektora Generalnego Wojskowych Zakładów Uzbrojenia SA Grudziądz. 
Za największy mój sukces techniczny uważam uzyskanie już w młodości pierwszego patentu na wynalazek, który radykalnie podniósł niezawodność zasilania systemów rakietowych będących na wyposażeniu Sił Zbrojnych.
Natomiast moim niewątpliwym sukcesem organizacyjno- menedżerskim było wypromowanie i wprowadzenie marki WZU S.A. i produktów opartych na opracowaniach własnych na rynki światowe w obszarze obronnej techniki rakietowej. Szczególnie sobie cenię zawarcie kontraktów eksportowych z Armią Węgierską, Armią Niemiecką, Królewskimi Siłami Powietrznymi Wielkiej Brytanii, Siłami Powietrznymi Stanów Zjednoczonych.

Uzyskanie szacunku dla osiągnięć Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. przez światowych liderów obronnej techniki rakietowej i nawiązanie współpracy między innymi z takimi koncernami jak Raytheon, MBDA,THALES, FOKKER, FMV - Swedish Defence Materiel Administration, to duża sprawa

Moje hobby z czasem ulega modyfikacjom. Obecnie to samochody elektryczne, łodzie z napędem elektrycznym dużej mocy, innowacyjne projekty w obszarze niszowych technologii ekologicznego pozyskiwania oraz wykorzystywania energii elektrycznej i cieplnej

 

Komentuje Waldemar Rukść

eNOT.pl - Portal Naczelnej Organizacji Technicznej | eNOT.pl