Stałe pozycje

Tadeusz Solarski

Inżynier techniki rolniczej z Końskowoli (Lubelskie), absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie, naukowiec, dydaktyk, a także rolnik - właściciel dość dużego gospodarstwa. Jest prezesem Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych. Zatrudniony w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, jest także pracownikiem naukowym macierzystej uczelni.

Po studiach (1973 r.) odbył praktyki zagraniczne (m.in. we Francji i w USA), interesując się głównie nowymi, nieznanymi technologiami uprawy zbóż i kukurydzy na ziarno oraz metodami żywienia zwierząt na bazie kiszonek i sianokiszonek. Po powrocie do kraju wykorzystywał swoją wiedzę, wdrażając zagraniczne nowości wśród polskich rolników. Podjął pracę w ODR "Końskowola".

W 1982 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych, broniąc pracę dotyczącą maszyn do zbioru kukurydzy na ziarno. Powstała ona przy współpracy z IBMER w Warszawie i IHAR w Radzikowie. Ma w swoim dorobku wiele wniosków racjonalizatorskich na temat przechowywania wilgotnego ziarna kukurydzy metodą zakiszania, technologii zbioru i rozdrabniania kolb kukurydzianych, udoskonalenia pracy kombajnu przez zastosowanie aktywnego odcinacza ściany przy zbiorze rzepaku, ogrzewania pomieszczeń piecem ze specjalnym palnikiem z wykorzystaniem ziarna owsa jako źródła ciepła, suszenia zbóż rzepaku i kukurydzy suszarnią własnej konstrukcji, dostosowania budynków gospodarczych na magazyny zbóż i innych roślin.

Jest właścicielem 50-hektarowego gospodarstwa rolnego, w którym stosuje wiele rozwiązań nowatorskich w zakresie techniki i technologii produkcji. Jest ono odwiedzane przez rolników, którzy wiele z tych innowacji przenoszą do swoich gospodarstw.

Z inicjatywy Tadeusza Solarskiego w 1998 r. powstał Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych. Dr Solarski uczestniczy w obradach grupy doradców "Zboża, rośliny oleiste i białkowe", odbywających się cyklicznie w Brukseli. Ponadto w 2006 r. uzyskał tytuł "Honorowego Agrobiznesmena Roku". Blisko współpracuje z firmą BIN, produkującą silosy zbożowe. hp